Rezultate: 1986       Pagini: 199

   65 66 67 68 6970 71 72 73 74 75   
emilia / 23-Sep-2009

Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" din secolul al XVIII-lea, cu temelia asezata direct pe pamant, are plan dreptunghiular cu absida decrosata, poligonala, cu cinci laturi. Ferastruica - luminator de pe latura de sud a absidei are forma unui trifoi cu patru foi si masoara doar 11 cm. Intrarea este tot pe latura de sud, cu un portal decorat cu"frangie" si romburi duble, ce se unesc prin rozete. Ancadramentul usii dintre pronaos si naos este stabatut simplu de un feston terminat cu doua frunzulite si o rozeta indicand trecerea spre soclul sculptat cu denticuli, romburi, "franghie" si rozete. Tavanul pronaosului este drept, naosul are o bolta semicilindrica, iar peste altar este o bolta asemanatoare, ce face trecerea la conturul peretilor prin patru fasii curbe.
Pictura afectata de vremuri se pastreaza cel mai bine pe bolta naosului. Chenare cu motive florale, in culori aprinse de rosu, albastru si verde, delimiteaza scene din viata lui Hristos si alte scene iconografice, precum "Mutarea lui Enoch". Chipurile Sf. Imparati Constantin si Elena strajuiesc de o parte si de alta usa naosului. In altar, zugravul realizeaza pe bolta, cu deosebit simt artistic, compozitiile : "Coborarea de pe cruce", "Punerea in mormant", "Invierea lui Hristos din morti", remarcabile prin darul de a exprima pe fetele personajelor starile sufletesti. Pe arcul creat din diferenta de inaltime a celor doua bolti, artistul a insiruit figuri de proroci. Numele zugravului de la Barsa si momentul impodobirii locasului se afla consemnate in altar: "Aceasta sfanta biserica s-au zugravit supt stapanirea parohului Simeon Pop, cu toata stradania ficuratorului Oniga Onut, cu ajutorul Domnului Miclea Pal, anul 1838 iunie 29. Mana lui Ioan Prodan zugravul".
(dupa "Monumente istorice bisericesti din Eparhia Ortodoxa Romana a Oradiei" de Dr. Ioan Godea si Dr. Ioana Cristache-Panait, Oradea - 1978)» Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" - 82, sat BÎRSA; comuna SOMEŞ-ODORHEI, Salaj
L.S. / 21-Sep-2009

Biserica  SFINŢII VOIEVOZI  a SCHITULUI DARVARI şi paraclisul SF. IERARH NICOLAE 

Hramuri: Sf. Voievozi  Mihail şi Gavriil, Sf. Împăraţi Constantin şi Elena

În anul 1834, Căminarul Mihalache Darvari  a ridicat în spatele bisericii Icoanei, o biserică mică, fără turlă, înconjurată de chilii, care servea ca paraclis familiei sale. Între 1835-1864 a funcţionat ca schit de călugăriţe, apoi serviciile religioase s-au oficiat de preoţi de mir. La 1869, au fost adăpostiţi călugări de la schitul Prodromul -Muntele Athos.  Schitul ruinat în timp, este refăcut în 1894, de epitropul Nicolae Darvari, adăugându-i-se o turlă bisericuţei.

În 1933-1934 vechiul lăcaş este complet înlăturat, iar pe acelaş loc se clădeşte după planurile arhitectului Gh. Simotta, biserica actuală în stil oltenesc-muntenesc. Întregul interior a fost pictat în frescă de pictorul Iosif Keber.

În 1959, prin Decret, călugării au fost trimişi la Mănăstirea Cernica, iar biserica a mai funcţionat ca filială a bisericii Icoanei. În 1996 a fost redeschisă ca aşezământ monahal.

Biserica este o construcţie mică, pe plan triconc (19 x 6-11,5 m), cu o turlă ridicată pe naos.

Pridvorul închis cu zidărie de la început, păstrează reliefate, trei arcade semirotunde înălţate, sprijinite pe semicolonete cu capiteluri înflorate. Este acoperit cu bolţi intersectate, pe cele trei travei. Intrarea în pridvor se face printr-un portal pe faţada sudică. Ancadramentele uşilor şi ferestrelor sunt sculptate.

Pictura interioară, în frescă după model athonit, a fost realizată de către pictorul Keber şi apoi spălată în 1989 prin iniţiativa şi îngrijirea părintelui Sofian Boghiu –stareţ la Mănăstirea Antim.

Faţadele sunt ornate cu o friză de ocniţe pictate şi o cornişă cu denticuli.

În anii 2000-2001, prin grija stareţului părintele protosinghel Ghervasie Mânzatu, s-au efectuat lucrări de reconstrucţie şi reorganizare a incintei Schitului.

Proiectarea a fost asigurată de SC „Carpaţi Proiect” SA, prin arh. Nicolae Vlădescu, iar execuţia s-a realizat de către SC „Æedificia Carpaţi” SA. Folosind elemente de arhitectură românească. S-au ridicat spaţii pentru stăreţie, anexe gospodăreşti, chilii, o trapeză.

Legat de corpul de pe latura de sud a incintei, s-a construit un mic paraclis cu hramul Sf. Ierarh Nicolae şi turnul clopotniţă peste anexe. Pictura interioară s-a efectuat de către Ioan şi Daniela Moldoveanu, donatori fiind, Mihai Rădoi cu familia şi Pelagia monahia.


Arh. Lucia Stoica

Extras din: Enciclopedia Lăcaşurilor de Cult din Bucureşti de Lucia Stoica şi Neculai Ionescu Ghinea, vol.1, 2005, Ed. Universalia» Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" - Schitul Darvari - Str. Schitul Darvari 3 sector 2, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
L.S. / 21-Sep-2009

BISERICA  SFÂNTA TROIŢĂ, „ICOANEI”, „CEAUŞ DAVID” sau „POPA DIMA”

Hramuri: Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Troiţă,  Sfântul Nicolae 

Numele bisericii şi cartierului Icoanei se trage de la o icoană datată 1682 care ne vorbeşte de un lăcaş religios mai vechi, din lemn, ridicat de ceauşul David Corbea, de la curtea lui C. Brâncoveanu. Pe locul acesteia, Mihail Monahul, din neamul boierilor Băbeni, a construit, prin anii 1745-70, tot o biserica din lemn, cu o turlă, având chilii împrejur.

Prima biserică ridicată din zidărie, a fost construită între 1784-1786, de către Panait Băbeanu, căpitan. Biserica avea trei turle şi un plan trilobat. Era pictată în frescă de Grigore Zugravul.

Deteriorată de cutremurul din 1838, biserica a fost refăcută de Pană Băbeanu nepotul lui Panait Băbeanu, În 1850 se montează actuala tâmplă.

În 1873 biserica este restaurată de către Elena Băbeanu după planurile arh. Alexandru Orăscu, în forma în care apare astăzi. Prin grija lui Mihail Băbeanu, în 1889 pictura este refăcută de către un elev al lui Gh. Tattarescu, peste pictura lui Gr. Zugravul.

În 1928, arh. Smărăndescu conduce lucrările de reparaţii capitale, renunţându-se la turla din mijloc. Alte lucrări de consolidare sau restaurare: în 1940 după cutremur;  în 1967 sunt restaurate tâmpla şi pictura de către Ioan Taflan; în 1977 este consolidată  structura de rezistenţă, iar în 1980 este iar restaurată pictura de către maeştrii Teodora Spătaru şi Dan Mohanu.

Are un plan treflat cu abside puţin reliefate şi de formă circulară la interior şi exterior (23 x 0-100 m). Turla-Pantocrator este pe plan circular peste naos; turnul-clopotniţă peste vestibul, de plan pătrat. Acoperişul plat, în două ape, este terminat spre faţada vestică cu un timpan, la baza turnului clopotniţă.

Intrarea se face printr-un mic pridvor deschis, mai scund, cu un antablament cu friza decorată, sprijinit frontal pe patru coloane din piatră.

Icoana Maicii Domnului este păstrată în faţa Sf. Altar. Acesteia I s-au închinat credincioşii, alături de părintele paroh Ion Popescu şi de părintele profesor Nicolae Necula, martori ai minunilor repetate înfăptuite celor ce I s-au rugat.

Arh. Lucia Stoica

Extras din: Enciclopedia Lăcaşurilor de Cult din Bucureşti de Lucia Stoica şi Neculai Ionescu Ghinea, vol.1, 2005, Ed. Universalia» Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Icoanei - Str. Icoanei 12 sector 2, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 21-Sep-2009

Arhitect Toma T. Socolescu» Casa istoricului Nicolae Iorga - Str. Doja Gheorghe 1, oraş SINAIA, Prahova
DavidC / 21-Sep-2009

Arhitect Toma T. Socolescu» Biserica "Sf. Alexandru şi Nicolae" - Netezeşti - Şos. Calea Bucureşti 213, sat NUCI; comuna NUCI, Ilfov
DavidC / 21-Sep-2009

Arhitect Toma T. Socolescu» Casă - Str. Brătianu Gheorghe 26 sector 1, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 21-Sep-2009

Arhitect Toma T. Socolescu» Casa Scarlat Sc. Orăscu, azi Policlinica de copii a Spitalului de Pediatrie Ploiesti - Bd. Independenţei 18, municipiul PLOIEŞTI, Prahova
DavidC / 21-Sep-2009

Arhitect Toma T. Socolescu» Casă, azi sediu Secţia Drumuri Naţionale Prahova - Str. Maramureş 8, municipiul PLOIEŞTI, Prahova
DavidC / 21-Sep-2009

Arhitect Toma T. Socolescu» Clopotniţa Bisericii "Sf. Ioan Botezătorul" - Monumentul Eroilor din 1916-1918 - Piaţa Eroilor 1, municipiul PLOIEŞTI, Prahova
DavidC / 21-Sep-2009

Arhitect Toma T. Socolescu» Halele Centrale - Str. Zola Emile 8, municipiul PLOIEŞTI, Prahova
   65 66 67 68 6970 71 72 73 74 75