Rezultate: 1989       Pagini: 199

   64 65 66 67 6869 70 71 72 73 74   
DavidC / 29-Sep-2009

"Aceasta a fost prima şcoală muncitorească din oraş."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Şcoala civilă (Şcoala Pittner), azi locuinţe - Str. Furnalelor 13B Cartier Reşiţa Montană, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 29-Sep-2009

" [...] construită în 1921-1923 de inginerii Păsărică, Neisinger şi Mendlovici."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Fabrica de locomotive, cu depou, azi hală motoare Diesel - Incinta SC UCM Reşiţa SA - zona halei Motoare Diesel, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 29-Sep-2009

"1928, arhitect Duiliu Marcu"

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Vila Veche - Parcul de pe Dealul Golului - incinta SC UCM Reşiţa SA, Cartier Reşiţa Română, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 29-Sep-2009

" [...] se află aproximativ tot pe locul furnalelor „Franciscus” şi „Josephus” de la 3 iulie 1771, când a fost aprins focul secular al Reşiţei."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Furnal (nr. 2) - Str. Lalescu Traian 36 În incinta SC TMK SA Reşiţa, pe vatra cuptoarelor înalte (furnale), municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 29-Sep-2009

" [...] o mare vechime au şi casele cu nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11 şi 13 de pe Str. Ţerovei („ansamblul celor şapte case”), care sunt probabil cele mai bătrâne clădiri de locuit existente astăzi în Reşiţa, fiind construite încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Ansamblul urban "Zona Şapte Case" - Str. Terova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 zona "Şapte Case", municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 29-Sep-2009

"Peste drum se află biserica romano-catolică „Maria Schnee”, existentă acolo practic din momentul apariţiei localităţii Reşiţa Montană (1771), însă refăcută în forma actuală după incendiul care a distrus-o în 1848. În curtea ei se află statuia Sfântului Ioan Nepomuk, iar alături este o parte a vechii Şcoli M.A.D.O.S.Z., în cea mai mare măsură demolată."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Ansamblul bisericii romano-catolice "Maria Zăpezii" - Str. Lalescu Traian 34 Cartier Reşiţa Montană, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 29-Sep-2009

" [...] datează din anul 1932, fiind cea mai veche dintre gările existente astăzi în oraş"

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Gara Reşiţa-Sud - Str. Horia 1 Cartier Reşiţa Montană, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 28-Sep-2009

"Cel mai interesant monument al Reşiţei Române îl reprezintă actualul cinematograf Cultural. Acesta, denumit în trecut „Palatul Cultural”, a fost ridicat în 1928 prin contribuţia locuitorilor din Reşiţa Română. Este construit în stil românesc şi a reprezentat centrul cultural al acestei părţi a Reşiţei."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Palatul Cultural - Piaţa 1 Decembrie 1918 2, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 28-Sep-2009

"Venind dinspre Timişoara sau Caransebeş, ne întâmpină pe partea stângă a drumului Muzeul locomotivelor cu abur, amenajat sub forma unui parc cu verdeaţă, alei şi bănci, în care sunt expuse în aer liber un număr de 16 locomotive, fabricate de-a lungul timpului în uzinele din Reşiţa. La loc de cinste, pe un soclu înalt, este expusă cea mai veche locomotivă construită pe actualul teritoriu al României, care datează din anul 1872. La împlinirea unui secol de la fabricarea sa, a fost deschis şi acest muzeu, care este unul dintre foarte puţinele muzee cu un asemenea specific existente la ora actuală în Europa."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Muzeul locomotivelor cu abur - Calea Timişoarei f.n. Zona Triaj, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DaddyRe / 28-Sep-2009

 Istoricul satului

Istoricul satului se pierde în negura vremurilor. Cea mai veche ştire despre existenţa localităţii
Valeapai datează din 1597 . În perioada stăpânirii otomane satul a aparţinut, când districtului
Bocşa, ataşat Banatului de Severin, când Paşalâcului de Timişoara.
În urma războiului dintre Austria şi Imperiul Otoman , din 1716-1718 , Banatul intră sub
stăpânirea habsburcică. Sub austrieci, localitatea Valeapai a aparţinut districtului Ciacova, fapt
menţionat în conscripţia din 1717 şi în hărţile din anii 1723 şi 1776.
În 1777 , când Maria Tereza cedează Banatul, Ungariei, localitatea Valeapai va aparţine
comitatului Caraş cu reşedinţa la Lugoj.
Între anii 1820-1830 ca urmare a unor servicii aduse Coroanei Imperiale , această parte a
Banatului a fost dăruită familiei Atanasievici, o familie de nobili de origine sârbă(fraţii Marcel şi
Emil Atanasievici). Aceşti noi proprietari intră în posesia unor mai suprafeţe de teren arabil.
În 1840 , în centrul satului , începe construcţia unui castel nobiliar, pentru a cărui ridicare se
aduc muncitori din Serbia şi Italia. Construcţia este în stil Baroc
1 / 2
Istoricul satului
Din familia care stăpânea domeniul Valeapai, făcea parte şi Ioana Atanasievici, care se
căsătoreşte cu contele Baiky din Vărădia. Fiica celor doi se căsătoreşte cu Tallian Bela şi
moşteneşte domeniul unchilor ei Marcel şi Emil. Baronul Tallian Bela arendează moşia unui
nobil desfrânat, Ambrizie Bela . Moşia este ipotecată şi apoi este cumpărată de familia Riesz în
anii 1914-1918.
În anul 1922 are loc împroprietărirea ţăranilor, fiecare familie primind în jur de 4 iugăre
(aproximativ 2,31 hectare).
Referitor la denumirea localităţii, considerăm că această denumire vine de la faptul că locuitorii
cultivau în lunca(valea) Pogoniciului păioase, de unde vine numele de Valea-Pai.
Iniţial vatra veche a satului era pe dealurile din vecinătate(dealu Petrii). Ne-o dovedeşte şi un
inventar despre o biserică construită pe dealu Petrii. Textul era următorul ,,Biserică estă făcută
dă lemn şi precum dinuntru aşa şi dinafară, nelipită din jos, nepodită, acoperită cu şindrilă dă
brad, dăsupra altarului cruce dă pleh alb .... şi s-au făcut în anul 1725.
Ulterior locuitorii încep să se aşeze în vale.
2 / 2


» Conacul Atanasievici - sat VALEAPAI; comuna RAMNA, Caras-Severin
   64 65 66 67 6869 70 71 72 73 74