Rezultate: 1989       Pagini: 199

   194 195 196 197 198199
DavidC / 24-Jul-2008

"[...] ctitorita de spatarul Mihai Cantacuzino, aliatul si apoi adversarul Brancoveanului. In cladirile ce inconjurau biserica a functionat din 1704 primul spital bucurestean, iar in fata manastirii se ridica clopotnita, numita si Turnul Coltei, dotata cu un ceasornic si clopote turnate la Viena (Stefan Ionescu - "Bucurestii in vremea fanariotilor"). Despre acest turn, ridicat prin munca soldatilor suedezi ai lui Carol al XII-lea, aflati la Bucuresti in urma infrangerii de la Poltava in fata tarului Petru cel Mare, calatorul grec Cezarie Da Ponte scria cu admiratie alaturandu-l altor monumente arhitecturale celebre: "Colta din Bucuresti, San Marco din Venetia cu turnurile si orologiile si cu Pecerska din Kiev si cele doua sute de moaste, dar inca si clopotul cel din Petersburg sunt vrednice de vazut"

Corneliu Senchea - "Glorii si pacate bucurestene"» Biserica "Trei Ierarhi" - Colţea - Bd. Brătianu I. C. 1 sector 3, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 24-Jul-2008

" Numita astfel dupe numele mahalelei lui Constantin Baptiste Veleli. Are drept ctitor pe vataful Manciu si e zidita la 1764."

Ion Ionescu-Gion, "Istoria Bucurescilor"» Biserica "Sf. Nicolae" - Batişte - Str. Batiştei 21 sector 2 , Str. Praporgescu David g-ral 2 sector 2, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 24-Jul-2008

" Eca si faimoasa bisericuta, care a fost atat de cantata, de vizitata si de discutata in secolul nostru, de cand invatatii incepura sa studieze isvorele istoriei Bucurescilor. [...] Biserica zisa azi a lui Bucur Ciobanul este un paraclis zidit, probabil pe la 1743, in spatele marii manastiri a lui Radu-Voda, ca sa fie bisericuta, adica bolnita, pentru cimitirul acestei manastiri, dupa cum se obicinuiesce la tote manastirile. Are hramul Sfintilor Atanasie si Ciril, patronii de obste ai cimitirelor, si caramazile gasite acolo poarta data de 1743. - Si atat tot dupe istorie, e putin, dar e adevarat."

Ion Ionescu-Gion, "Istoria Bucurescilor"» Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril" - Bucur - Str. Radu Vodă 33 sector 4, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 24-Jul-2008

" E zidita dupe 1748 de mitropolitul Neofit I, din paralele lasate de negutatorul Maxim Cupetul. [...] E considerata ca schit al Mitropoliei. [...] Hramul bisericii este Sftul Elefterie. A avut si are icone de minuni facetore. Acatistele la Sftul Elefterie sunt bune pentru multe, inca din secolul XVIII."

Ion Ionescu-Gion, "Istoria Bucurescilor"» Biserica "Sf. Elefterie Vechi" - Str. Sfântul Elefterie 15B sector 5, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 24-Jul-2008

" E zidita, nu la 1492 dupe cum se credea, ci la 1562, de Nedelcu Vornicul, fiul lui Giaicu Balacenu, si de catre Anca, sotia sa. [...] dintr'un pecetluit al Mitropolitului Mitrofan Nisis (1716-1720) si din inscriptiunea cea veche (stim) ca a fost mai dinainte vreme scaun arhieresc si a slujit timp de 30 de ani ca Mitropolia Terei. Cand Domnia s'a mutat definitiv de la Targoviste la Bucuresci, mitropolitii au parasit frumoasa Mitropolie Targovistena a lui Petru Cercel si au venit la Bucuresci. Aci au ales de Mitropolie, biserica lui Nedelcu Balacenu si a lui Mitrea Vornicul, spun unele documente, pentru ca acesta biserica era mai aprope de Curtea Domneasca. Sa notam in trecet ca resedinta Domneasca era de doua parti marginite de locuri si biserici Balacenesci: Sftul Gheorghe al lui Nedelcu Balacenu si Sftul Dumitru al Balacenilor, - amendoi sfinti militari; patroni foarte firesci ai vitezei familii a stravechilor Bassarabi de la Balaci. Biserica a fost refacuta la 1724 de Iamandi Dragul si de sotia lui Smaranda. A ars la 1847 si a fost rezidita la 1849. La 1884, biserica a fost din nou recladita. Sftul Gheorghe-Vechiu a fost biserica bogata; dar, pentru ca proprietatile ei se'nvecinau cu ale manastirilor carmuite de egumenii greci, cu timpul a fost despuiata de multe dintr'insele. [...] Sftul Gheorghe-Vechiu este numit cel romanesc, spre deosebire de Sftul Gheorghe-Nou, care este numit cel grecesc. Acesta biserica are un rol insemnat si in istoria scolelor bucurescene, ca si Sftul Sava. Inca din timpul Brancovenului, era scola de romanesce si de slavonesce la Sftul Gheorghe-Vechiu, cu dascali renumiti, totdeuna insarcinati in secolul XVIII de Domni, de boieri, de negutatori, sa le traduca actele slavone in romanesce. [...] La acesta scola a profesat de la 1750, si pena la 1770 Dascalul Florea, caligraf vestit, pe care l'au urmat dascalii Constantin si Dragomir. Tot la Sftul Gheorghe-Vechiu s-a mutat cartile scolei de la Sftul Sava, adica vivliotichi, atunci cand Domnia, neavand pe unde sa mai seda, se muta la 1791 la manastirea Sftul Sava."

Ion Ionescu-Gion, "Istoria Bucurescilor"» Biserica "Sf. Gheorghe Vechi" - Calea Moşilor 36 sector 3, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 24-Jul-2008

" Antonie Voda de la Popesci, care a domnit, pus de Cantacuzinesci, intre 1669 si 1672, a inceput biserica Sftului Gheorghe-Nou. [...] biserica a fost facuta si cu cheltuiala unui Panaiotake, Dragoman mare. [...] care a condus diplomatia otomana inainte de Alexandru Mavrocordat Exaporitul. [...] biserica a ramas neispravita si chiliile de prin pregiur saracacioase. Brancovenu incepe lucrul; face intr'al septelea an al domniei sele un rand de case egumenesci [...] si un palat Patriarhului, si maresce boltile, adica pravaliele. Mai tarziu, cu arhitectul Veseleil, incepe cladirea bisericei, pe care n'o ispravesce si nu-o tarnosesce decat la 1707 [...] Del Chiaro vede biserica Sftului Gheorghe-Nou indata dupa tarnosire si o numesce fara inconjur una bellissima chiesa in onor di quel santo Martire, adica Sftul Gheorghe. Si'ntr'adevar ca Sftul Gheorghe-Nou fu cea mai frumosa biserica din Bucuresci. Ca arhitectura intrecea si Mitropolia, si Radu-Voda. [...] La Sftul Gheorghe-Nou s'a concentrat pana la secularisare bogata administratiune a tuturor averilor Sftului Mormant, aflatore in tarile romane. Ion-Voda Mavrocordat a fost ingropat la Sftul Gheorghe-Nou la 1718. [...] Focul din 1847 a ars-o cu desavarsire."

Ion Ionescu-Gion, "Istoria Bucurescilor"» Biserica "Sf. Gheorghe Nou" - Bd. Brătianu I. C. 49 sector 3, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 24-Jul-2008

" A fost din vechime bisericuta de lemn, pe movila numita a Gorganului sau a Gorganilor. [...] Bisericuta de lemn a fost inchinata in secolul XVII de Serban-Voda Cantacuzino metoh Manastirei Cotrocenilor. [...] Bisericuta de lemn a cazut de vechime in timpul lui Alexandru-Voda Ipsilanti. [...] Cea mai veche pomenire de Gorganul bucurescen o gasim la 1639 intr'un hrisov de Matei Bassaraba. Biserica are hramul Sftului prooroc Ilie, si la 1819 a fost reparata de enoriasii din mahalaua Gorganului. "

Ion Ionescu-Gion, "Istoria Bucurescilor"» Biserica "Sf. Ilie" - Gorgani - Str. Silfidelor 3-7 sector 5, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 24-Jul-2008

" Acesta-i faimosa biserica de la Cap' Podului, cum scriu unii caletori din secolul XVIII, numita si Zoodohpighi, isvor de vieta datator. E zidita de Nicolae-Voda Mavrogheni la 1789 si inchinata de nabadaiosul Domn la Manastirea Ecaton Dapiliani din insula Paros, patria lui Mavrogheni. "

Ion Ionescu-Gion, "Istoria Bucurescilor"» Biserica "Izvorul Tămăduirii" - Mavrogheni - Str. Monetăriei 4 sector 1, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 24-Jul-2008
Zidita la 1785 de Constantin Bilcescu si Constantin Beslega, cu hramul Sfintilor Imparati Constantin si Elena.

» Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" - Calea Plevnei 30 sector 1, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
   194 195 196 197 198199