Rezultate: 1984       Pagini: 199

   194 195 196 197 198199
DavidC / 24-Jul-2008

" Antonie Voda de la Popesci, care a domnit, pus de Cantacuzinesci, intre 1669 si 1672, a inceput biserica Sftului Gheorghe-Nou. [...] biserica a fost facuta si cu cheltuiala unui Panaiotake, Dragoman mare. [...] care a condus diplomatia otomana inainte de Alexandru Mavrocordat Exaporitul. [...] biserica a ramas neispravita si chiliile de prin pregiur saracacioase. Brancovenu incepe lucrul; face intr'al septelea an al domniei sele un rand de case egumenesci [...] si un palat Patriarhului, si maresce boltile, adica pravaliele. Mai tarziu, cu arhitectul Veseleil, incepe cladirea bisericei, pe care n'o ispravesce si nu-o tarnosesce decat la 1707 [...] Del Chiaro vede biserica Sftului Gheorghe-Nou indata dupa tarnosire si o numesce fara inconjur una bellissima chiesa in onor di quel santo Martire, adica Sftul Gheorghe. Si'ntr'adevar ca Sftul Gheorghe-Nou fu cea mai frumosa biserica din Bucuresci. Ca arhitectura intrecea si Mitropolia, si Radu-Voda. [...] La Sftul Gheorghe-Nou s'a concentrat pana la secularisare bogata administratiune a tuturor averilor Sftului Mormant, aflatore in tarile romane. Ion-Voda Mavrocordat a fost ingropat la Sftul Gheorghe-Nou la 1718. [...] Focul din 1847 a ars-o cu desavarsire."

Ion Ionescu-Gion, "Istoria Bucurescilor"» Biserica "Sf. Gheorghe Nou" - Bd. Brătianu I. C. 49 sector 3, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 24-Jul-2008

" A fost din vechime bisericuta de lemn, pe movila numita a Gorganului sau a Gorganilor. [...] Bisericuta de lemn a fost inchinata in secolul XVII de Serban-Voda Cantacuzino metoh Manastirei Cotrocenilor. [...] Bisericuta de lemn a cazut de vechime in timpul lui Alexandru-Voda Ipsilanti. [...] Cea mai veche pomenire de Gorganul bucurescen o gasim la 1639 intr'un hrisov de Matei Bassaraba. Biserica are hramul Sftului prooroc Ilie, si la 1819 a fost reparata de enoriasii din mahalaua Gorganului. "

Ion Ionescu-Gion, "Istoria Bucurescilor"» Biserica "Sf. Ilie" - Gorgani - Str. Silfidelor 3-7 sector 5, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 24-Jul-2008

" Acesta-i faimosa biserica de la Cap' Podului, cum scriu unii caletori din secolul XVIII, numita si Zoodohpighi, isvor de vieta datator. E zidita de Nicolae-Voda Mavrogheni la 1789 si inchinata de nabadaiosul Domn la Manastirea Ecaton Dapiliani din insula Paros, patria lui Mavrogheni. "

Ion Ionescu-Gion, "Istoria Bucurescilor"» Biserica "Izvorul Tămăduirii" - Mavrogheni - Str. Monetăriei 4 sector 1, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
DavidC / 24-Jul-2008
Zidita la 1785 de Constantin Bilcescu si Constantin Beslega, cu hramul Sfintilor Imparati Constantin si Elena.

» Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" - Calea Plevnei 30 sector 1, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
   194 195 196 197 198199