Rezultate: 1989       Pagini: 199

   41 42 43 44 4546 47 48 49 50 51   
fanlache / 15-Dec-2009

Biserica din Ribiţa (jud. Hunedoara)
Biserica Sf. Nicolae din Ribiţa, este construită şi pictată în 1417 prin grija cnezilor Vladislav şi Miclăuş. Monumentul valoros de artă veche românească, alcătuit dintr-o navă scurtă (boltită “a vela” în sec. XVIII), dintr-un turn-clopotniţă vestic şi un altar dreptunghiular, boltit în semicilindru, păstrează un frumos tablou votiv şi importante fragmente de frescă originare, mărturii ale unui stil românesc constituit din pictura murală de epocă printr-o originală sinteză de elemente de tradiţie gotică şi bizantină. (după Drăguţ, V., 1976, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească)» Biserica "Sf. Nicolae" - 145, sat RIBIŢA; comuna RIBIŢA, Hunedoara
fanlache / 15-Dec-2009

Biserica din Bâscenii de Jos (jud. Buzău)
Biserica din Bâscenii de Jos, zidită în 1775 de Tudor Săseanu, un vătaf de plai, adăposteşte un ansamblu valoros de pictură murală executat în 1797. Ansamblul mural, bogat în elemente decorative, interpretează în spirit popular temele iconografice tradiţionale. (după Drăguţ, V., 1976, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească)» Biserica "Sf. Nicolae" - 58, sat BÂSCENII DE JOS; comuna CALVINI, Buzau
fanlache / 15-Dec-2009

Biserica din Şieu-Odorhei (jud.Bistriţa Năsăud)
Biserica reformată din Şieu-Odorhei, datând din a doua jumătate a sec. XIII, este o biserică-sală, construită sub semnul influenţei cisterciene în care se renunţă la sanctuarul cu absidă semicirculară – tipic romanică – fiind preferat sanctuarul pătrat, boltit în cruce pe ogive. Sistemului de boltire i se asociază, ca elemente caracteristice, capitelele cu croşete ale arcului triumfal, de asemenea ferestrele circulare polilobe, adevărată marcă a goticului cistercian. Caracteristic bisericii îi este şi absenţa turnului-clopotniţă.
Aici se află cea mai importantă piesă de sculptură aparţinând goticului timpuriu transilvănean, şi anume un relief care decorează timpanul portalului nordic al bisericii şi care înfăţisează o scenă de vânătoare. Doi bărbaţi înarmaţi cu lănci se luptă cu un fel de balaur înaripat, scena simbolizând lupta virtuţilor cu viciul. (după Drăguţ, V., 1979, Arta gotică în România)» Biserica reformată - 191, sat ŞIEU-ODORHEI; comuna ŞIEU-ODORHEI, Bistrita-Nasaud
DavidC / 13-Dec-2009

Arhitect Duiliu Marcu» Casa Dr. Dobrovici - Bd. Catargiu Lascăr 40 sector 1, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 13-Dec-2009

" [...] una din puținele clădiri în stil neogotic din București, începută de belgianul Cesar Liebrecht, director al Poștelor în vremea lui Alexandru Ioan Cuza. Somptuoasa clădire, terminată de familia Filipescu, este opera arhitectului Ludovic Luigi Lipitzer."

Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►]» Casa Librecht - Filipescu, azi Casa Universitarilor - Str. Lupu Dionisie 46 sector 1, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 13-Dec-2009

"    Impozanta clădire în stil neoromânesc în care funcționează Muzeul Țăranului Român a fost construită între anii 1912-1941, după planurile arhitectului N. Ghika-Budești.

     Pe fondul zidurilor de cărămidă aparentă se desprind, sclipitoare ca niște giuvaieruri, ancadramentele ferestrelor, coloanele loggiei, balustradele traforate - piese sculptate în piatră, cu forme inspirate din ornamentica arhitecturală tradițională, în special din cea brâncovenească."

Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►]» Muzeul Ţăranului Român - Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 3 sector 1, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 13-Dec-2009

" [...] operă a arhitectului Ion Mincu. Școala, cu o bogată decorație interioară și exterioară, are o compoziție armonioasă, caracteristică stilului impus în arhitectura românească de marele arhitect. Ea se compune în jurul unei curți interioare pătrate, spre vegetația căreia dau marile ferestre ale coridoarelor."

Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►]» Şcoala Centrală de Fete - Str. Icoanei 3-5 sector 2, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 13-Dec-2009

" [...] palatul cu o arhitectură complicată, în stilul Renașterii franceze, al familiei Kretzulescu. Spre parc, pe peluză, strălucesc geamurile serei, în care altădată se cultivau specii rare de plante. Palatul a fost ridicat între anii 1902-1906 după planurile arhitectului Petre Antonescu, înlocuind vechea casă a familiei, construită într-un stil mult mai sobru. Între cele doua războaie mondiale, casa a adăpostit Muzeul de Artă Religioasă.

Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►]» Casa Kreţulescu - Str. Ştirbei Vodă 39 sector 1, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 13-Dec-2009

" [...] construit în 1892 după planurile arhitectului George Mandrea. [...] construcția conține un mare rezervor pentru apă, iar din înălțimea foișorului de foc, un pândar putea sesiza apariția primelor semne ale unui incendiu. Astăzi renovat, Foișorul de Foc adăpostește Muzeul Pompierilor, secție a Muzeului de Istorie și Artă al Municipiului București. Muzeul prezintă exponate ilustrând istoria pompierilor pe teritoriul României."

Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►]» Foişorul de Foc - Bd. Ferdinand I 33 sector 2, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 13-Dec-2009

"    Casa Melik a fost construită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, probabil în jurul anului 1760, de un boier care avea rang de spătar (de unde și numele străzii). Urmașii săi au vândut casa, în 1815, negustorului armean Hagi Kevork Nazaretoglu, care o reface în 1822, dată a primei renovări, înscrisă deasupra ușii de intrare. Negustorul o lasă fiului său Agop, care, la rândul său, o dă ca zestre fiicei sale Ana, la căsătoria ei cu arhitectul Iacob Melik. Arhitectul o renovează în 1857. Ana Melik, care a supraviețuit soțului ei, lasă prin testament casa pentru a fi folosită ca azil pentru văduvele bătrâne ale comunității armene. După un șir de procese, nepotul soțului ei, Eugen Melik, câștigă vremelnic casa, dar, după ce o renovează în 1920, o pierde, și în clădire se instalează azilul. După 1944, autoritățile desființează azilul și aduc în casă chiriași.

     În 1970, se ia hotărârea ca în casa Melik să fie expusă colecția Serafina și Gheorghe Răut, recent donată statului, alături de lucrări de Theodor Pallady. În acest scop, casa este remaniată de Direcția Monumentelor Istorice, ultima restaurare fiind încheiata în anul 1971."


Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►]» Casa Melik, azi Muzeul Theodor Pallady - Str. Spătarului 22 sector 2, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
   41 42 43 44 4546 47 48 49 50 51