Rezultate: 1989       Pagini: 199

   39 40 41 42 4344 45 46 47 48 49   
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 16-Dec-2009

„ […] frumoasa clădire a Facultăţii de Medicină, construită în anul 1903 după planurile arhitectului elveţian Louis Blanc. Clădirea, în stil neoclasic francez, are un corp central impozant, cu fronton triunghiular susţinut de coloane.

     De-a lungul faţadei sunt aşezate busturile unor personalităţi medicale. În faţa intrării principale veghează statuia întemeietorului învăţământului medical în România, medicul de origine franceză Carol Davila (1832-1884); sculptura este opera lui Karl Storck.”

Extras din:

Colfescu, Silvia - Bucureşti: ghid turistic, istoric, artistic, Bucureşti, Vremea, 2009 [►]» Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie - Bd. Eroii Sanitari 8 sector 5, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 16-Dec-2009

„ […] clădirea Operei Naţionale, construită în anii 1952-1953, după planurile arhitectului Octav Doicescu.  În faţa clădirii este aşezată statuia marelui muzician George Enescu, bronz de Ion Jalea. Teatrul, în stil clasic, are un peron monumental, spre care se deschid trei arcade prin care se face intrarea.

     Sala Operei are o capacitate de aproximativ 1000 de locuri; lojele şi balcoanele se succed pe trei nivele; foaierele sunt spaţioase, scara elegant  desenată, cu decor din marmură. La ultimul etaj poate fi vizionat Muzeul Operei, în care sunt expuse documente, fotografii, costume ilustrând dezvoltarea artei  operei în România.”

Extras din:

Colfescu, Silvia - Bucureşti: ghid turistic, istoric, artistic, Bucureşti, Vremea, 2009 [►]» Opera Română - Bd. Kogălniceanu Mihail 50 sector 5, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 16-Dec-2009

[…] Cetatea universitară, materializare a unui proiect iniţiat de regele Carol al II-lea.

     Într-un vas spaţiu înverzit, arhitectul Petre Antonescu a construit, în anul 1935, eleganta clădire care adăposteşte Facultatea de Drept. Arhitectura de expresie neoclasică a clădirii este severă, concepută în unghiuri drepte; corpul central este precedat de o scară largă. Pilaştri înalţi ritmează faţada.  Deasupra intrărilor, în golurile dintre pilaştri, sunt aşezate statui ce îi înfăţişează pe marii jurişti din vremurile vechi: Licurg, Solon, Cicerone, Papinian, Justinian. Autorii statuilor sunt sculptorii Ion Jalea şi Costin Georgescu. Pe laterale sunt dispuse reliefuri sculptate de Mac Constantinescu, ale căror subiecte sunt: pe stânga „Eliberarea unui sclav în faţa magistraţilor din Forul roman”, pe dreapta „Justinian înconjurat de magistraţi”.”


Extras din:

Colfescu, Silvia - Bucureşti: ghid turistic, istoric, artistic, Bucureşti, Vremea, 2009 [►]» Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti - Bd. Kogălniceanu Mihail 36-46 sector 5, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 16-Dec-2009

"    Edificiul a fost ridicat după planurile arhitectului francez A. Ballu; lucrările au fost încheiate sub conducerea arhitectului român Ion Mincu, și au durat cinci ani, între 1890-1895. Construită în stilul neorenașterii, clădirea are o fațadă lungă, spre care duc trepte monumentale. În axul fațadei, la partea de sus a clădirii, este așezat un ceas, încadrat de două statui personificând Forța și Prudența, al căror autor este sculptorul Carol Storck.

     Alte șase statui sunt dispuse în nișe, de-a lungul fațadei [...] Multe dintre sălile de judecată sunt bogat decorate, iar scările de onoare din interior sunt de marmură. Sala Pașilor Pierduți are dimensiuni pe măsura imensității clădirii, ocupând aproape un sfert din suprafața acesteia. Portretele sculptate ale marilor magistrați, care o împodobeau în primele decenii de existență ale palatului, nu s-au păstrat."

Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►]  » Palatul Justiţiei - Splaiul Independenţei 5 sector 4, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 16-Dec-2009

" [...] atelier de sticlărie situat în pasajul care face legătura între strada Șelari și strada Soarelui, o străduță ascunsă în spatele Curții Vechi și debușând în strada Covaci."

Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►] » Curtea Sticlarilor - Str. Soarelui 2-4 sector 3, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 16-Dec-2009

"    Pe latura de sud a străzii Lipscani, la numărul 84-86, se află un alt vechi han bucureștean, Hanul Hagi Tudorache, astăzi aproape complet ruinat. Vechi de peste 200 de ani, hanul ocupă o mare suprafață de teren între străzile Lipscani și Gabroveni, având intrări de pe ambele străzi. Clădirea are subsol, parter și etaj; încăperile acoperite cu bolți se orientează în jurul unei curți interioare. Ca tip de construcție, Hanul Gabroveni se aseamănă, în mai mic, cu Hanul cu Tei. Din bătrâna clădire se păstrau până de curând, aproape intacte, cele două porți mari din lemn de stejar, care închideau gangurile de acces; porțile, ornamentate cu fontă turnată, atestau perfecțiunea vechilor meșteșuguri bucureștene. Acum, și aceste modeste opere de artă au fost luate, iar clădirea și-a pierdut și ultimele podoabe."

Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►]» Hanul Hagi Tudorache - Pasajul Comercial - Str. Lipscani 86-88 sector 3, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 16-Dec-2009

"    Remarcabil este Hanul cu Tei (nr. 63), care păstrează atmosfera începutului de secol XIX. Restaurat în anii 1969-1973, hanul are o lungă curte interioară; zidurile albe ale parterului sunt ritmate de petele de culoare închisă ale ușilor și obloanele solide ale ferestrelor micilor prăvălii.

Etajul, construit în consolă, aduce culoarea caldă a lemnăriei din care este făcut parapetul, peste care strălucirea marilor suprafețe vitrate răspunde ca o rimă cenușiului dalelor de piatră cu care este pavată curtea. Intrarea în curtea interioară se face prin două ganguri boltite, unul dând către strada Lipscani, celălalt către strada Blănari. Fațada dinspre strada Lipscani nu păstrează caracterele arhitecturii vechi românești, de expresie foarte simplă, așa cum este ilustrată de curtea interioară a hanului, ci este decorată în stil eclectic, cu ferestrele încheiate prin arcade, cu ancadramente, coloane angajate, cu capiteluri compozite și cu un bovindou bogat ornamentat. Deasupra intrării este săpat în piatră anul construirii fațadei: 1883."

Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►] » Ansamblul de arhitectură "Str. Hanul cu Tei" - Str. Hanul cu Tei sector 3 , Str. Blănari 5 sector 3, Str. Lipscani 63-65 sector 3, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 16-Dec-2009

"    Vizavi de Banca Națională, se află una dintre cele mai împodobite clădiri de pe strada Lipscani, fostă Banca Generală (nr. 18-20), unde funcționează acum o instituție bancară. Edificiul a fost construit între anii 1910-1913 pentru societatea Dacia și restaurat în anii '80.

     Ocupând colțul între străzile Lipscani, Smârdan și Stavropoleos, clădirea are o fațadă lungă și pe strada Stavropoleos. Decorația, excepțional de bogată, este de factură neoclasică, cu elemente de Renaștere. Etajul I are ferestrele încununate cu frontoane sprijinite pe coloane ionice; intrarea este subliniată prin coloane dorice la parter și ionice la etaj, încadrate de înalte coloane corintice. Întreaga fațadă este împodobită cu busturi în medalioane, cu grupuri de personaje, toate în relief. Pe colțul între cele trei străzi, clădirea este încununată de o cupolă, cu un grup de personaje în vârf. Interioarele clădirii sunt la fel de somptuoase ca și exterioarele: holul central, deschis pe trei nivele, este îmbrăcat în marmură, cu vitralii și ornamente aurite; lumina se cerne printr-un luminator octogonal, a cărui formă se acordă cu forma holului băncii."


Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►]» Palatul fostei Societăţi de asigurări Dacia - România - Str. Lipscani 18-20 sector 3, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 16-Dec-2009

"    Peste drum, ocupând tot spațiul între străzile Carada și Smârdan, se află marea clădire a Băncii Naționale a României, construită între anii 1883-1900, după planurile arhitecților Albert Galleron și Cassien Bernard, asistați de Grigore Cerchez și Constantin Băicoianu.

     Pe acest loc se găsea altădată unul dintre cele mai vestite hanuri ale Bucureștilor, Hanul Șerban Vodă, ridicat de Șerban Cantacuzino.

     Fațada clădirii Băncii Naționale este expresiv ritmată de coloane ionice și corintice și este încununată cu o cupolă.

     În nișele de pe fațadă sunt așezate statui, datorate sculptorilor Ion Georgescu și Ștefan Ionescu Valbudea, înfățișând Agricultura, Industria, Comerțul și Justiția."


Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►]» Banca Naţională a României, corp vechi - Str. Lipscani 25 sector 3, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 16-Dec-2009

"    Venind dinspre Calea Victoriei, prima construcție pe stânga, pe partea de nord a străzii, este cea a Palatului Societății de Asigurări Dacia" (Lipscani 19), bogat împodobită, în partea superioară a clădirii, cu elemente de decor inspirate din arhitectura Renașterii. Curtea interioară, în care se intră printr-un gang ce deschide spre strada Lipscani, se mândrește cu podoaba unei fântâni plasate într-o nișă în axul curții, dominată de o statuie reprezentând o zeitate antică. Un medalion cu chipul poetului și o placă de marmură, fixate pe fațada dinspre strada Lipscani, amintesc că în această clădire a lucrat doi ani Mihai Eminescu, ca redactor la ziarul Timpul."


Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►] » Palatul Dacia - Calea Victoriei 14 sector 3, municipiul BUCUREŞTI, Bucuresti
   39 40 41 42 4344 45 46 47 48 49