Rezultate: 1989       Pagini: 199

   64 65 66 67 6869 70 71 72 73 74   
DavidC / 29-Sep-2009

" [...] construită în 1921-1923 de inginerii Păsărică, Neisinger şi Mendlovici."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Fabrica de locomotive, cu depou, azi hală motoare Diesel - Incinta SC UCM Reşiţa SA - zona halei Motoare Diesel, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 29-Sep-2009

"1928, arhitect Duiliu Marcu"

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Vila Veche - Parcul de pe Dealul Golului - incinta SC UCM Reşiţa SA, Cartier Reşiţa Română, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 29-Sep-2009

" [...] se află aproximativ tot pe locul furnalelor „Franciscus” şi „Josephus” de la 3 iulie 1771, când a fost aprins focul secular al Reşiţei."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Furnal (nr. 2) - Str. Lalescu Traian 36 În incinta SC TMK SA Reşiţa, pe vatra cuptoarelor înalte (furnale), municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 29-Sep-2009

" [...] o mare vechime au şi casele cu nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11 şi 13 de pe Str. Ţerovei („ansamblul celor şapte case”), care sunt probabil cele mai bătrâne clădiri de locuit existente astăzi în Reşiţa, fiind construite încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Ansamblul urban "Zona Şapte Case" - Str. Terova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 zona "Şapte Case", municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 29-Sep-2009

"Peste drum se află biserica romano-catolică „Maria Schnee”, existentă acolo practic din momentul apariţiei localităţii Reşiţa Montană (1771), însă refăcută în forma actuală după incendiul care a distrus-o în 1848. În curtea ei se află statuia Sfântului Ioan Nepomuk, iar alături este o parte a vechii Şcoli M.A.D.O.S.Z., în cea mai mare măsură demolată."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Ansamblul bisericii romano-catolice "Maria Zăpezii" - Str. Lalescu Traian 34 Cartier Reşiţa Montană, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 29-Sep-2009

" [...] datează din anul 1932, fiind cea mai veche dintre gările existente astăzi în oraş"

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Gara Reşiţa-Sud - Str. Horia 1 Cartier Reşiţa Montană, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 28-Sep-2009

"Cel mai interesant monument al Reşiţei Române îl reprezintă actualul cinematograf Cultural. Acesta, denumit în trecut „Palatul Cultural”, a fost ridicat în 1928 prin contribuţia locuitorilor din Reşiţa Română. Este construit în stil românesc şi a reprezentat centrul cultural al acestei părţi a Reşiţei."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Palatul Cultural - Piaţa 1 Decembrie 1918 2, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DavidC / 28-Sep-2009

"Venind dinspre Timişoara sau Caransebeş, ne întâmpină pe partea stângă a drumului Muzeul locomotivelor cu abur, amenajat sub forma unui parc cu verdeaţă, alei şi bănci, în care sunt expuse în aer liber un număr de 16 locomotive, fabricate de-a lungul timpului în uzinele din Reşiţa. La loc de cinste, pe un soclu înalt, este expusă cea mai veche locomotivă construită pe actualul teritoriu al României, care datează din anul 1872. La împlinirea unui secol de la fabricarea sa, a fost deschis şi acest muzeu, care este unul dintre foarte puţinele muzee cu un asemenea specific existente la ora actuală în Europa."

Rusnac, Mircea - Ghidul monumentelor istorice ale Reşiţei [►]» Muzeul locomotivelor cu abur - Calea Timişoarei f.n. Zona Triaj, municipiul REŞIŢA, Caras-Severin
DaddyRe / 28-Sep-2009

 Istoricul satului

Istoricul satului se pierde în negura vremurilor. Cea mai veche ştire despre existenţa localităţii
Valeapai datează din 1597 . În perioada stăpânirii otomane satul a aparţinut, când districtului
Bocşa, ataşat Banatului de Severin, când Paşalâcului de Timişoara.
În urma războiului dintre Austria şi Imperiul Otoman , din 1716-1718 , Banatul intră sub
stăpânirea habsburcică. Sub austrieci, localitatea Valeapai a aparţinut districtului Ciacova, fapt
menţionat în conscripţia din 1717 şi în hărţile din anii 1723 şi 1776.
În 1777 , când Maria Tereza cedează Banatul, Ungariei, localitatea Valeapai va aparţine
comitatului Caraş cu reşedinţa la Lugoj.
Între anii 1820-1830 ca urmare a unor servicii aduse Coroanei Imperiale , această parte a
Banatului a fost dăruită familiei Atanasievici, o familie de nobili de origine sârbă(fraţii Marcel şi
Emil Atanasievici). Aceşti noi proprietari intră în posesia unor mai suprafeţe de teren arabil.
În 1840 , în centrul satului , începe construcţia unui castel nobiliar, pentru a cărui ridicare se
aduc muncitori din Serbia şi Italia. Construcţia este în stil Baroc
1 / 2
Istoricul satului
Din familia care stăpânea domeniul Valeapai, făcea parte şi Ioana Atanasievici, care se
căsătoreşte cu contele Baiky din Vărădia. Fiica celor doi se căsătoreşte cu Tallian Bela şi
moşteneşte domeniul unchilor ei Marcel şi Emil. Baronul Tallian Bela arendează moşia unui
nobil desfrânat, Ambrizie Bela . Moşia este ipotecată şi apoi este cumpărată de familia Riesz în
anii 1914-1918.
În anul 1922 are loc împroprietărirea ţăranilor, fiecare familie primind în jur de 4 iugăre
(aproximativ 2,31 hectare).
Referitor la denumirea localităţii, considerăm că această denumire vine de la faptul că locuitorii
cultivau în lunca(valea) Pogoniciului păioase, de unde vine numele de Valea-Pai.
Iniţial vatra veche a satului era pe dealurile din vecinătate(dealu Petrii). Ne-o dovedeşte şi un
inventar despre o biserică construită pe dealu Petrii. Textul era următorul ,,Biserică estă făcută
dă lemn şi precum dinuntru aşa şi dinafară, nelipită din jos, nepodită, acoperită cu şindrilă dă
brad, dăsupra altarului cruce dă pleh alb .... şi s-au făcut în anul 1725.
Ulterior locuitorii încep să se aşeze în vale.
2 / 2


» Conacul Atanasievici - sat VALEAPAI; comuna RAMNA, Caras-Severin
f.bonea / 25-Sep-2009

            Biserica Parohiei Amaradia (Craiova, str. Amaradia nr. 15-17), cu hramurile Sf. Nicolae şi Schimbarea la Faţă, s-a numit, în trecut, Sf. Nicolae - Belivacă, după numele unuia dintre ctitori, sau Sf. Nicolae ot Trăistari, după îndeletnicirea unora dintre „megieşii” din „drumul Amărăzii”. Denumirea Sf. Nicolae – Amaradia i s-a dat în anul 1950, după numele străzii şi cartierului pe care-l deserveşte.

Biserica a fost ctitorită de Hristea Belivacă şi Mihail Socolescu, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, înainte de 1794, anul sfinţirii ei, aşa cum indică unele însemnări pe vechile cărţi de cult.

Hristea Belivacă a fost un negustor vestit prin părţile locului, la sfârşitul secolului al XVIII şi începutul secolului al XIX-lea, ocupându-se cu comercializarea vitelor, pieilor şi seului. Unele documente enumeră pe „bogatul măcelar Hristea” printre prietenii şi sprijinitorii lui Tudor Vladimirescu.

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, mahalaua Trăistari, pentru care a fost construită biserica Sf. Nicolae, se afla situată în afara graniţelor oraşului, pe un important drum comercial. Craiova se oprea, la vremea aceea, în Valea Vlăicii, pe unde trecea un pârâu şi exista o vamă. Mahalaua, care  în anul 1838 număra de 30 de familii, s-a dezvoltat repede către mijlocul secolului al XIX-lea, în scurt timp fiind încorporată în oraş. Locuitorii ei erau, în majoritate, negustori şi meseriaşi, unii locuind chiar pe terenurile sau în casele bisericii.

De-a lungul timpului, biserica şi incinta au cunoscut numeroase avarii, reparaţii, sistematizări şi restaurări.

Din punct de vedere arhitectonic, Biserica Belivacă păstrează nealterat stilul post-brâncovenesc al vechilor biserici din Oltenia şi Ţara Românească, cu plan triconic, pridvor deschis pe arcade şi coloane de cărămidă. Este prima biserică de mir din Oltenia cu două turle deschise.

Pictura originală, în frescă, datează din jurul anului 1794, fiind de o valoare istorică şi artistică notabilă. Din punct de vedere artistic, această pictură înglobează, în tradiţia reprezentărilor bizantine, trăsăturile specifice picturii post-brâncoveneşti, precum şi tradiţiile locale ale picturii şcolii olteneşti a sfârşitului de secol XVII şi început de secol XVIII, având culori vii şi luminoase, decoraţii bogate în elemente florale, cu aureole în relief şi veşminte poleite cu aur.

Este printre puţinele picturi post-bizantine ce se mai găsesc astăzi la biserici - monument ale Craiovei şi cea mai veche frescă păstrată integral într-o biserică din acest oraş.

Stucurile de pe frontispiciu, care reprezintă pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ca apărători ai intrării în biserică (raiul pământesc), unice într-o biserică ortodoxă din Ţara Românească, sunt de inspiraţie barocă. Probabil că Belivacă, în peregrinările sale de negustor şi cărăuş, cercetase şi biserici catolice din Banat şi Transilvania şi şi-a dorit astfel de alcătuiri, inedite pentru aceste locuri, la ctitoria sa din mahalaua Trăistarilor.

Importante sunt şi cele două picturi laice exterioare, de pe faţada de sud a bisericii: o reprezentare alegorică a morţii şi un ofiţer călare. Imposibilitatea descifrării inscripţiilor originale şi intervenţiile ulterioare nefericite asupra tabloului în care este reprezentat ofiţerul au lăsat loc diverselor teorii, care au umplut numeroase file de lucrări istorice şi continuă să atragă atenţia istoricilor. Unii cercetători au considerat că acesta este însuşi Tudor Vladimirescu, care a locuit o perioadă în preajma bisericii, iar alţii cred că este unul dintre ctitori.

În partea de răsărit a curţii bisericii se află o cruce de piatră, ridicată în septembrie 1800, valoros monument istoric, pe care este înscris, cu slove cirilice, pomelnicul familiei Belivacă.

 În casa parohială din curtea bisericii a funcţionat Şcoala de băieţi „Traian”, începând cu anul 1879 şi până în anul 1908, când s-a mutat în localul propriu din Valea Vlăicii.» Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae"- Amaradia (Belivacă) - Str. Amaradiei 17, municipiul CRAIOVA, Dolj
   64 65 66 67 6869 70 71 72 73 74