Rezultate: 1989       Pagini: 199

   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16   
ancahm / 09-Oct-2011

 Clădirea a fost ridicată în 1815, apoi fiind supraetajată  în 1851. Faţada a suferit mai multe modificări. La colţul clădirii se află un butuc de „fier”, o amintire a breselelor medievale: calfele care soseau în oraş pentru a însuşi tainele meseriilor, la plecare din oraş băteau în butuc ca amintire un cui, fiecare având un cap deosebit. Butucul restaurat se află în muzeul de istorie al judeţului.

Pe această stradă s-au desfăşurat sângeroasele lupte din 8 febr. 1849 între gărzile naţionale orăşenesti şi trupele austriece cartiruite în cetate. După înfrângerea revoluţiei de la 1848-49 în această casă a funcţionat poliţia secretă austriacă în aşa zisă „epoca Bach”, după numele ministrului de interne al Imperiului Austriac în perioada 1849-1860.» Casa "Cu Lacăt şi Trunchi" - Str. Tribunul Dobra 7, municipiul ARAD, Arad
ancahm / 09-Oct-2011

 Statuia a fost ridicată în anul 1729, imediat după sanctificarea episcopului ceh de către papalitate. Sfântul fiind protectorul apelor, a podurilor, statuia lui iniţial a a fost aşezată pe malul Mureşului lângă clădirea vămii de sare, fiind mutată în actualul loc (intersecţia străzilor Episcopiei şi Desseanu) în 1880, după construirea primăriei şi ridicării digului Mureşului. Statuia colorată provine dintr-un atelier vienez, fiind opera unui sculptor anonim, reprezentând sfântul în straie preoţeşti, cu bogată ornamentaţie barocă, cu bireta pe cap, având în mână o cruce barocă. În prezent statuia originală se află în incinta bisericii romano-catolice Arad-centru, copia expusă fiind opera sculptorului arădean Mihai Takács» Statuia Sfântului Ioan Nepomuk - Str. Episcopiei la intersecţia cu str. Desseanu, municipiul ARAD, Arad
ancahm / 09-Oct-2011

 Palatul arhitectului arădean, de renume european, Lajos Szántay, palat care se află la intersecția străzii Horea cu strada Episcopiei, este o realizare spectaculoasă a proprietarului care, în 1905, elaborează și construiește magnificul edificiu cu demisol, parter și două etaje – cap de perspectivă – dominat de un turn artistic lucrat, ce susține globul pământesc

.» Palatul Szantay, azi locuinţe şi spaţii comerciale - Str. Horia 3-5 str. Episcopiei 2, municipiul ARAD, Arad
ancahm / 09-Oct-2011

 Clădirea a fost ridicată între 1892-94 de către Societatea Feroviară Arad-Cenad. Planurile au fost realizate în atelierul arhitectului Miklós Ybl de la Budapesta, fiind modificate de către arhitectul arădean Lajos Jiraszek. Clădirea ridicată în stil eclectic se distinge prin faţada bogat ornamentată cu elemente de stil renascentist italian, cele două turnuri de la colţuri, cele patru porţi de intrare, blazonul societăţii feroviare. Sub porţi se găsesc picturi murale, având ca teme aspecte din activitatea cailor ferate şi viaţa religioasă. În curtea clădirii s-au păstrat până azi două candelabre de gaz din secolul XIX. Clădirea găzduieşte şi instituţii publice, aici se află sediul câtorva organizaţii civile şi partidelor politice.» Palatul Cenad, azi locuinţe şi birouri - Bd. Revoluţiei 73, municipiul ARAD, Arad
ancahm / 09-Oct-2011

 Actualul Palat al Copiilor a fost construit între 1880-90 de către familia de comercianţi Andrényi, originară din Ghioroc, înobilată cu titlul de baron. Faţada clădirii cu un etaj este de stil neoroman, având şi multe elemente neoromantice. Pâna azi s-au păstrat uşile şi ferestrele bogat ornamentate, confecţionate din lemn de esenţă nobilă, dar este deosebit de frumoasă şi ornamentaţia pereţilor şi tavanelor. Clădirea cu o poartă boltită are o casă a scărilor din marmură. După naţionalizarea comunistă din 1948 a devenit Palatul pionierilor, apoi din 1990 Palatul copiilor.» Palatul Andrenyi, azi Palatul Copiilor - Bd. Revoluţiei 69, municipiul ARAD, Arad
ancahm / 09-Oct-2011

 Planul clădirii a fost realizat de către arhitectul Lechner Ödön de la Budapesta. Din probleme de ordin financiar, la cererea conducerii oraşului planul a fost modificat de către arhitectul arădean Pekár Ferenc. Noul plan a păstrat trei nivele numai în partea de la intrarea principală, renunţând şi la închiderea laturii dinspre parc. Turnul înalt de 54 m aminteşte de primăriile flamande, la ornamentaţie se pot descoperi multe elementele renascentiste din Flandra. De la intrare o scară impozantă acoperita cu marmură roşie duce la etaj. Are o imponantă sală festivă.

Inaugurarea clădirii a avut loc în anul 1877, peste un an fiind adus din Elveţia orologiul ce funcţioneaza şi astăzi. Vitraliile realizate in anii 1960 de către renumitul artist plastic Sever Frenţiu simbolizează anotimpurile. Clădirea găzduieste primăria municipiului, prefectura judeţului şi consiliul judeţean.» Palatul Administrativ (Primăria) - Bd. Revoluţiei 75, municipiul ARAD, Arad
ancahm / 09-Oct-2011

 La 6 octombrie 1849 în cetatea Arad au fost executaţi 13 generali ai armatei revoluţionare maghiare:

Aulich Lajos (1793–1849)
Damjanich János (1804–1849)
Dessewffy Arisztid (1802–1849)
Kiss Ernő (1799–1849)
Knezić Károly (1808–1849)
Láhner György (1795–1849)
Lázár Vilmos (1815–1849)
Leiningen-Westerburg Károly (1819–1849)
Nagysándor József (1804–1849)
Poeltenberg Ernő (1813–1849)
Schweidel József (1796–1849)
Török Ignác (1795–1849)
Vécsey Károly (1807-1849)

În cinstea lor din contribuţia cetăţenilor oraşului a fost ridicat în 1881 MONUMENTUL DE LA SUBCETATE. Obeliscul din marmură gri este aşezat pe o movilă artificială, pe cele patru laturi fiind trecute data execuţiei şi numele celor 13 martiri. În anul 1974, cu ocazia comemorării a 125 de ani de la tragicul eveniment, în postament au fost aşezate rămăşiţele pământeşti ale celor 11 generali înmormântaţi la Arad. După revoluţia din 1989, în fiecare an pe monument sunt depuse coroane din partea autorităţilor locale, organizaţiilor civile şi persoanelor particulare.» Monumentul celor 13 generali, executaţi în anul 1849 - Piaţa 13 Martiri Cartier Subcetate, municipiul ARAD, Arad
ancahm / 09-Oct-2011

 Clădirea a fost construită după planul arhitectului József Diescher din Pesta între 1869-73 parţial din fondurile Fundaţiei „Bibici”. Văduva magnatului Iacob Bibici a donat întreaga sa avere pentru sprijinirea învăţământului arădean. Bustul ei din marmură se află în cancelaria şcolii. Clădirea cu un etaj de stil eclectic are o faţadă principală purtând elementele stulului neoclasic, un hol impozant cu trepte din marmură şi o sală festivă cu o bogată ornamentaţie. Gimnaziul regal superior şi-a deschis porţile în 1873, fiind alma materul tuturor intelectualilor de seamă din oraş şi judeţ. Printre profesorii de seamă ai şcolii se numărau istoricul academician Sándor Márki, lingvistul academician Ioan Goldiş, autorul unui vocabular latin-maghiar, János Burián, istoricul literar D. Panaitescu-Perpessicius, poetul-redactor Al. T. Stamatiad, Ascaniu Crişan, Iulian Toader. Liceul a avut o valoroasă bibliotecă cu cărţi franceze din sec. XVIII. şi o colecţie arheologica, donate bibliotecii şi muzeului. În parcul din faţa şcolii au fost desvelite busturile eminentului pedagog Moise Nicoară (1785-1862) şi prozatorului român Ioan Slavici (1848-1925), fost elev al şcolii.» Colegiul Naţional "Moise Nicoară" - Piaţa Bibici Margareta 1, municipiul ARAD, Arad
ancahm / 09-Oct-2011

 Avocatul si ziaristul Mircea V. Stănescu (1841-1888) a fost un fruntas al miscarii nationale a romanilor din Arad. A creat Clubul romanilor tineri, a semnat apelul pentru infiintarea unui teatru national, a fost adeptul adoptarii unui program national, a infiintat societatea Progresul. In parlamentul ungar a fost deputat al circumscriptiei Chisineu Cris.» Bustul lui Mircea V. Stănescu - Piaţa Enescu George în faţa Palatului Cultural, municipiul ARAD, Arad
ancahm / 09-Oct-2011

 Petru Pipoş (1859-1913) a fost un excelent profesor de pedagogie la Preparandia arădeană, fiind autor al mai multor manuale şcolare şi cărţi pedagogice şi didactice, colaborator al revistelor arădene.» Bustul lui Petru Pipoş - Piaţa Enescu George în faţa Palatului Cultural, municipiul ARAD, Arad
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16