Proiectul de marcare a monumentelor istorice din Bucuresti - la final


Asociația "Prietenii Muzeului Național de Istorie a României", în colaborare cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, cu sprijinul Muzeului Municipiului București, a organizat  miercuri, 22 decembrie, ora 10:30, la Palatul Suțu, Bd. I. C. Brătianu nr. 2, conferința ce a marcat finalizarea proiectului "MONUMENTELE ISTORICE DIN BUCUREȘTI – IEȘIREA DIN ANONIMAT".

Au participat:
- Ionuț Ilie, director al Unității de Management a Proiectelor din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;
- Suzana Macarie, ArCuB;
- Cosmin Copăcean, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile;
- Conf. dr. arh. Sergiu Nistor, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Catedra de Conservarea și Restaurarea Patrimoniului, președinte ICOMOS România;
- Cătălina Preda, United Nations Development Programme - Project manager

Proiectul a  demarat pe 22 noiembrie 2009 si a avut ca obiectiv creşterea vizibilității şi a gradului de valorificare a monumentelor istorice din Bucureşti, prin marcarea a 396 de clădiri monumente istorice cu plăcuțe descriptive trilingve (română, engleză, franceză) standardizate, în conformitate cu Ordinul MCC nr. 2337 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice.

Coordonator: Asociația "Prietenii Muzeului Național de Istorie a României"

Parteneri:
- Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu;
- Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;
- Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Cultural Național a Municipiului București;
- Primăria Municipiului București reprezentată prin ArCuB.

Voluntari: Adrian si Roxana Cotro, Adrian Alexe, Dragos Gasca.

 Proiect finanțat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Mecanismului Financiar SEE. Pentru informații oficiale despre Mecanismul financiar SEE și Programul Norvegian de Cooperare, accesați: http://www.eeagrants.org