Opera Română


Categorie: Palate
Perioada: 1953
Importanta: B
Cod LMI: B-II-m-B-19004
Adresa: Bd. Kogălniceanu Mihail 50 sector 5
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Opera Română Opera Română Opera Română Opera Română

Imagini de arhiva

Nu exista imagini de arhiva
 

Descrieri/Comentarii

Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 16-Dec-2009

„ […] clădirea Operei Naţionale, construită în anii 1952-1953, după planurile arhitectului Octav Doicescu.  În faţa clădirii este aşezată statuia marelui muzician George Enescu, bronz de Ion Jalea. Teatrul, în stil clasic, are un peron monumental, spre care se deschid trei arcade prin care se face intrarea.

     Sala Operei are o capacitate de aproximativ 1000 de locuri; lojele şi balcoanele se succed pe trei nivele; foaierele sunt spaţioase, scara elegant  desenată, cu decor din marmură. La ultimul etaj poate fi vizionat Muzeul Operei, în care sunt expuse documente, fotografii, costume ilustrând dezvoltarea artei  operei în România.”

Extras din:

Colfescu, Silvia - Bucureşti: ghid turistic, istoric, artistic, Bucureşti, Vremea, 2009 [►]

DavidC / 10-Sep-2008
Arhitecti Octav Doicescu, Paraschiva Iubu, Nicolae Cucu, Dan Slavici