Bufetul de la Şosea


Categorie: Hoteluri/restaurante
Perioada: 1892
Importanta: A
Cod LMI: B-II-m-A-18986
Adresa: Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 4 sector 1
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Bufetul de la Şosea Bufetul de la Şosea Bufetul de la Şosea Bufetul de la Şosea

Imagini de arhiva

Bufetul de la Şosea Bufetul de la Şosea Bufetul de la Şosea
 

Descrieri/Comentarii

Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 15-Dec-2009

"    Pe colțul pe care șoseaua Kiseleff îl face cu str. Ion Mincu (unde șoseaua fomează un al doilea rond), se află un restaurant, adăpostit în frumoasa clădire ridicată în anul 1891 de arhitectul Ion Mincu.

     Multă vreme, micul restaurant a purtat numele de "Bufet", intrând cu această denumire în tradiția bucureșteană. Edificiul este construit în stil neoromânesc, după planurile întocmite de Mincu pentru pavilionul românesc de la expoziția internațională din 1889, de la Paris. Decorația clădirii este de expresie tradițională românească, cu lemn sculptat și cu ceramică smălțuită."

Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►] 

sageata / 07-Oct-2009
Neoromanesc, 1889-1892.
DavidC / 08-Sep-2008
Arhitect Ion Mincu