Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" - Mântuleasa (Ansamblul Bisericii Mântuleasa)


Categorie: Biserici ortodoxe
Perioada: 1734
Importanta: A
Cod LMI: B-II-m-A-19179.01
Adresa: Str. Mântuleasa 20 sector 2
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica

Imagini de arhiva

Biserica Biserica
 

Descrieri/Comentarii

Andreea Rasuceanu - Cele doua Mantulese - Bucuresti, Vremea, 2009 / 18-Dec-2009

"    Construită în prima parte a veacului al XVIII-lea, Biserica Mântuleasa se încadrează într-o tipologie specifică Țării Românești, cu unele elemente inedite, ce merită supuse unei analize mai detaliate. O parte din pictura pridvorului, o reprezentare a Parusiei ce cuprinde ilustrări ale animalelor prezente în Fiziologul sau Bestiarul românesc, se cere cu precădere analizată, în incercarea de a-i decripta semnificațiile, la fel ca și anumite modele vegetale, de asemenea specifice stilului de pictură murală valah de secol XVIII. Din păcate, o imagine a ctitorilor acestei biserici, fie a celor două cumnate, Stanca și Maria, fie a Stancăi și a soțului ei, Mantul cupețul, nu există (câteva biserici unde se mai pot vedea astfel de fresce sunt Biserica Iocanei, Stavropoleos sau Kretzulescu). Există, în schimb, pe peretele interior din dreapta, o imagine a două femei aflate în fața unei sfinte (iarăși din păcate, o bună bucată din pictură lipsește, neputându-se identifica despre ce sfântă este vorba), care, deși nu se află în ipostaza gestuală obișnuită a ctitorului ce aduce o danie, ar putea fi o imortalizare discretă a celor două femei ctitore ale bisericii - în epoca medievală întâlnim acest obicei, ca zugravul, uneori chiar ctitorul lăcașului să-și împrumute chipul vreunuia din personajele pictate în pronaos. A. Paleolog vorbește despre faptul că sibilele de pe pictura exterioară a bisericilor de la Horezu, Scornicești-Tătărăi și Râjlețu-Govora sunt un alter-ego al ctitorilor lăcașelor (negustori la Horezu, moșneni la celelalte două). Suferind această deplasare semantică, imaginile se reconfigurează - sibilele își pierd din hieratism și din aerul de puritate monahală și sunt înveșmântate precum jupânițele de la oraș: într-o combinație de port oriental cu influențe occidentale. Sibilele-femei de moșneni au straie populare. Aceste figuri par să instituie un ideal de feminitate modernă românească, dar și un model social.
   Între cele două femei imortalizate pe peretele de la Mântuleasa pare să existe o diferență de vârstă, ele sunt așezate una în fața celeilalte, prima fiind înveștmântată în verde și arătând mai tânără decât cea care o secondează, cu un aer protector. Indiferent dacă cele două cumnate și-au strecurat cu subtilitate portretele sub chipul celor femei din pictură sau nu, putem lansa ipoteza că două negustorese bogate, boieroaice cu moșii în apropierea Bucureștilor, ce au hotărât a se trece amândouă pe pisania bisericii începute de bietul Mantu cupețul, ar fi dorit să rămână în Istorie și astfel întipărite într-o frescă ce ar fi dăinuit veacuri de-a rândul...

     Biserica Mântuleasa pare să se înrudească, din punct de vedere al picturii exterioare (odinioara toți pereții bisericii erau pictați, astăzi nu se mai păstrează decât pictura din pridvor, și aceasta parțial), cu lăcașe precum Stavropoleos, Kretzulescu (din București) sau Pietroșița (Dâmbovița), Biserica Mare din Câineni (Vâlcea), mânăstirea Hurez. Cu bisericile bucureștene Mântuleasa are în comun elementele vegetale, arabescuri complicate de frunze de acant stilizate, iar cu Biserica Kretzulescu o serie de animale prezente în ilustrarea Judecății de Apoi din pridvor. Și cu celelalte biserici amintite există similitudini legate de elementele decorative exterioare; o imagine rar întâlnită în pictura murală medievală o reprezintă hora domnițelor, prezentă atât la Mântuleasa, cât și la Kretzulescu (aici chiar de două ori, dar detaliile sunt mai puțin vizibile, pictura fiind destul de ștearsă), dar și la mănăstirea Hurez. Hora în care sunt prinse domnițele este o ilustrare a Psalmului 149, care vorbește despre slăvirea lui Dumnezeu cu "tobe și arfe" [...]
     Cromatica motivelor vegetale prezente la Biserica Mântuleasa este una caldă, predominând roșul și albastrul. Vrejuri de acantă, cu frunze mari, ondulate, împodobesc brâurile decorative, aflate încă la mare preț în epocă [...] A. Paleolog identifică drept sursă de inspirație pentru o întreagă familie de lăcașuri de cult bucureștene (dar și din alte zone ale Țării Românești) biserica Stavropoleos, din 1724, ctitoria epirotului Ioanichie, unde elementul vegetal se află într-o perfectă continuare a portretelor de sfinți și a scenelor biblice [...] Pe stâlpii pridvorului regăsim la ctitoria Manților vrejuri de viță de vie, pe care odihnesc corbi negri; vița de vie, însemn al învierii, e dublată de simbolul sufletelor de călugări (ipoteza că biserica să fi fost chiar metohul mănăstirii Căldărușani revine [...] știm, de asemenea, că în curtea Bisericii Mântuleasa s-au aflat patru chilii călugărești).
     Biserica Mântuleasa este pictată în zorii veacului al XVIII-lea de către zugravii Iane și Bratu, cel din urmă fiind poate ucenicul [...]
     Fresca animalieră de la Biserica Mântuleasa este un bestiar complex, ce reunește o serie de animale, unele specifice Fiziologului românesc, fantastice sau reale [...] : inorogul (cu varianta sa din Alexăndrie, calul Ducipal), vulpea, maimuța, melcul, păunul, manticora, broasca țestoasă, șarpele, boul, centaurul (aici, împreună cu varianta sa feminină), ursul, pilul etc. O zeitate htoniană [...] privește din adâncul pământului, dintr-un puț ce dă la iveală măruntaiele deșertului stacojiu, [...] reprezentat prin contrast cu Împărăția lui Dumnezeu, redată pe fond albastru.
     În unele dintre frescele exterioare reprezentând animale regăsim și povestioare vizuale, fabule având ca inspirație Esopia, culegerea medievală de istorioare moralizatoare - printre cele mai des întâlnite, fabula Vulpea și cocorul sau Șoarecele și broasca [...]
     Reprezentarea de la Biserica Mântuleasa, a celor care-și ispășesc păcatul de a fi ascultat pe sub ferestrele altora, constituie o excepție de la inventarul obișnuit al fărădelegilor imortalizate în frescele Judecății de Apoi. Printre păcătoșii prezenți în Judecata de Apoi de la Mântuleasa se află: morarul, hangiul, ucigașul, croitorul, blănarul, băcanul, cel ce ascultă pe sub ferestre. Fiind vorba despre unica reprezentare românească a păcatului clevetirii și defăimării [...] "

Extras din:

Răsuceanu, Andreea - Cele două Mântulese, București, Vremea, 2009 [►] 

L.S. / 19-Oct-2009

Biserica  Sf. Îngeri - Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil - „MÂNTULEASA”

Hram: Sfintii Arhangheli (Îngeri) Mihail şi Gavriil

Îşi trage numele de la un negustor înstărit - jupân Manta, care îşi avea terenurile în această zonă. Biserica a fost ridicată la 1733 de jupâneasa Maria (Mântuleasa), sora lui Manta – cupeţ, şi de Stanca. S-a zugrăvit de Iane zugrav. Pentru un timp, biserica a fost mărită prin închiderea pridvorului  şi adăugarea unuia nou mai mic, cu trei arcade (vezi 1930). Turlele fiind căzute la cutremur au fost înlocuite provizoriu, din lemn.

În 1924-1930, Comisia Monumentelor Istorice a restaurat-o, fiind readusă la forma originară de arhitectul restaurator N. Popescu-Zane şi pictată de Paul Molda.

Lăcaşul, se asemănă cu bisericile Stavropoleos, Sf. Elefterie vechi, Sf. Ştefan - monumente brâncoveneşti de secol XVIII.

Are dimensiuni mici, (22,08 x 7,68 -10 m) cu ziduri groase de 60-90 cm, compusă pe un plan triconc. Pridvorul, de înălţimea cornişei de 7,5 m, are trei arcade semicirculare în faţada principală sprijinite pe coloane cilindrice din cărămidă, aşezate pe un parapet profilat.

Pronaosul lărgit, având un cafas adăugat, este acoperit cu o concă turtită. Deasupra, se ridică pe o baza pătrată, turnul-clopotniţă. Naosul este, la fel ca şi pronaosul, acoperit cu o boltă semisferică turtită.

Pictura interioară de tip bizantin, executată iniţial în frescă, a fost scoasã la iveala prin spălarea sa făcută în 1925. Ea aparţine epocii brâncoveneşti după colorit şi felul de interpretare a multiplelor scene religioase. 

Faţadele sunt tencuite, împărţite în două registre de un brâu puternic, pictat. Ferestrele au ancadramente din piatră sculptate, terminate în acoladă. Pictura exterioarã realizatã cu motive geometrice şi florale, în culori de roşu, negru, galben şi alb, acoperă coloanele pridvorului, arhivoltele, brâele şi cele trei ocniţe pictate cu icoanele hramului de pe faţada de vest.

După 2008, o restaurare recentă a pus in valoare proporţiile şi pictura acestei mici biserici.

Arh. Lucia Stoica

Extras din: Enciclopedia Lăcaşurilor de Cult din Bucureşti de Lucia Stoica şi Neculai Ionescu Ghinea, vol.1, 2005, Ed. Universalia