Biserica "Sfântul Silvestru, Episcopul Romei" (Ansamblul Bisericii Silvestru)


Categorie: Biserici ortodoxe
Perioada: sec. XIX, 1907
Importanta: B
Cod LMI: B-II-m-B-19694.01
Adresa: Str. Silvestru 36 sector 2
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Biserica

Imagini de arhiva

Biserica Biserica Biserica
 

Descrieri/Comentarii

L.S. / 13-Aug-2009

Biserica   „SF. SILVESTRU” – Adormirea Maicii Domnului

Hramuri: Sf. Silvestru Episcopul Romei, Adormirea Maicii Domnului

O biserică mai veche, a fost zidită înainte de 1743, pe cheltuiala lui Jupân Pârvu boiangiul şi a jupânesei Stanca. Dărâmată de cutremurul din 1838 a fost reclădită de Ilie, Dimitrie cu fraţii săi Ioan, Stoian, Gheorghe, Radu şi alţii, fiind gata la 1839, în zilele domnului Alexandru Ghica.

Se păstrează şi turnul clopotniţă datat 1879 construcţie aparte, pe sub care se trece spre Strada Oltarului.

Actuala biserică a fost reconstruită şi mărită, între 1904-1907, prin grija epitropilor şi a preotului Chiriac Bidoianu, arhitect fiind Dimitrie Maimarolu. Pictura a fost realizată de  Costin Petrescu,  iar mobilierul de către  C. Babic. Alte restaurări s-au efectuat în anul 2003.

Este o construcţie impunătoare de dimensiuni relativ mari (30 x 13,5 m), cu o turlă mare peste naos. Cele două turnuri de peste pronaos, se remarcă prin tamburul răsucit, după modelul Mănăstirii Curtea de Argeş.  Acoperişurile acestora, au o cornişă ce urmăreşte arcele din jurul ferestrelor înguste de pe cele opt faţete. Naosul are lateral abside semicirculare, care sunt numai sugerate la exterior, printr-un mic decroş.

La intrare, este prevăzut un pridvor-baldachin larg deschis, cu o arcadă sprijinită pe coloane. Lateral naosului, câte un şir de coloane pictate, cu capiteluri aurite, adosate unor ante de zidărie, susţin bolta cilindrică centrală. Ferestrele pe faţada vestică poartă frumoase vitralii cu icoane de sfinţi.

Două sobe din cahle smălţuite sunt decorate cu subiect religios. Fragmente din moaştele Sfântului Silvestru au fost aduse din Italia şi dăruite bisericii, în noiembrie 2002.

În preajma bisericii se află mormintele preotului Gh.Georgescu-Silvestru (1877-1952) precum şi al părintelui Galeriu (1918-2003) personalitate deosebită a culturii noastre creştine şi laice contemporane, care a trăit, a gândit şi a scris, în casa mică parohială alăturată bisericii.

L.S.

Extras din Lucia Stoica şi Neculai Ionescu Ghinea Enciclopedia Lăcaşurilor de Cult din Bucureşti Vol.1, 2005, Ed. Universalia