Biserica "Sf. Ştefan" - Călăraşi


Categorie: Biserici ortodoxe
Perioada: 1768
Importanta: A
Cod LMI: B-II-m-A-18368
Adresa: Calea Călăraşilor 83 sector 3
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica

Imagini de arhiva

Biserica Biserica
 

Descrieri/Comentarii

mary / 19-Jul-2012

Mai multe detalii se pot gasi la adresa www.bisericasfantulstefan.ro

mary

L.S. / 28-Apr-2009

Hramuri: Sf. Arhidiacon Ştefan şi Înălţarea Domnului.

 

Actuala biserică Sf. Ştefan, aflată pe frontul de nord al Căii Călăraşi, între Str. Romulus şi Str. Traian, a fost ridicată de Stoica clucer, fiind terminată la 1768, în timpul domniei lui Alexandru Ghica. Lăcaşul a fost reparat după cutremurul din 1838, a ars în marele incendiu din 23 martie 1847 şi iarăşi reparat.

În 1915-1916, biserica a fost restaurată de Comisia Monumentelor Istorice. A mai fost din nou renovată în 1942 de arh. E. Chefneaux, apoi şi după cutremurul din 1977.

Pictura interioară, datând din 1866, este refăcută în ulei de către pictorul Tache Ionescu, în maniera lui Tattarescu şi spălată după 1989. Numai în pridvorul deschis se mai păstrează fragmente din pictura iniţială.

 

Este o biserică mică, deosebit de echilibrată prin plastica sa arhitecturală. Are un plan triconc, folosit împreună cu cel treflat, la majoritatea bisericilor din secolul al XVIII-lea post brâncoveneşti, cu pridvor deschis, pronaos cu un turn-clopotniţă, naos şi altar.

Faţadele au două registre: cel inferior decorat cu firide încheiate cu arce trilobate, iar cel superior, cu medalioane pictate cu icoane de sfinţi. Are de asemeni zugrăvite in culori: brâul, cornişa, arcele turnului, fusurile coloanelor şi arhivoltele arcadelor pridvorului, cu împletituri de flori şi frunze.

În anul 2002 preotul  paroh Conf.Univ.Dr. Alexandru Stan s-a ocupat de rezugrăvirea exterioară şi interioară a lăcaşului.

 

L.S.