Biserica "Sf. Spiridon Nou"


Categorie: Biserici ortodoxe
Perioada: 1852-1858
Importanta: A
Cod LMI: B-II-m-A-19750
Adresa: Calea Şerban Vodă 29 sector 4
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica

Imagini de arhiva

Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica
 

Descrieri/Comentarii

L.S. / 13-Aug-2009

BISERICA  SF. SPIRIDON – „NOU”

Hramuri:  Sf. Spiridon al Trimitundei făcătorul de minuni şi Sf. Visarion Episcopul Larisiei

Socotită cea mai mare biserică ortodoxă existentă în prezent în Bucureşti, biserica se află la mică distanţă la sud de Piaţa Unirii.

A existat o altă bisercă, zidită la 1768, ctitorie a domnitorului Scarlat Ghica, terminată de fiul acestuia, domnitorul Alexandru Ghica. Din cauza stricăciunilor suferite la cutremure şi incendiu, s-a hotărât rezidirea lăcaşului.

Biserica actuală a fost construită între 1852-1858 şi pictată în ulei, în stil renascentist, inclusiv tâmpla de pictorul Gh. Tattarescu. În anul 1885, un vânt puternic a dărâmat foişoarele celor două turle dela faţada principală, fiind refăcute imediat, dar nerespectând aspectul lor iniţial.

În anul 1954, după deteriorările cutremurului din 1940 au urmat reparaţii capitale. Cu această ocazie s-au adăugat în interior două balcoane laterale şi un al treilea balcon, sub cel existent pentru cor  şi a fost spălată  pictura. După anul 1966 s-au efectuat lucrări de consolidare a turlelor şi bolţilor şi subzidire înlocuind fundaţiile iniţiale din stâlpi de stejar, cu un radier general din beton armat. Lucrările de restaurare au fost făcute sub îndrumarea acad. prof. ing. Aurel Beleş, ing. Dumitru Gh. Popescu, ing. Ioan Eugen Beleş.

Stricăciuni mari s-au produs la cutremurele din 1977 şi 1986, când lucrările metroului au afectat altarul bisericii, după care au fost executate alte importante consolidări.

Lăcaşul de dimensiuni impresionante (41,40 x 20 m), păstrează înfăţişarea originală în stil neogotic. Planul este de formă dreptunghiulară, compus dintr-o singură navă precedată de un mic vestibul şi terminată spre răsărit cu absida poligonală a Altarului. Intrarea se face printr-un portic situat între turnurile laterale, având o arcadă centrală şi două travei laterale mai înguste, sprijinite pe coloane perechi.

În interior, nava este acoperită cu un sistem de bolţi semicilindrice, arce şi pandantivi, peste care, în centrul naosului se ridică turla principală. Ferestrele mari sunt decorate cu vitralii confecţionate la Viena.

La reconstrucţia bisericii au fost păstrate mormintele atribuite ctitorilor şi ale familiei acestora. 

Biserica are un acoperiş terminat cu frontoane pe faţade. Ornamentaţia exterioară este realizată cu elemente neogotice, fiind tratată şi cu elemente ceramice de culoare roşie, la frizele cornişei, la ancadramentele ferestrelor, la rozetele depe faţadele laterale. Deasupra intrării se află o mare rozasă sculptată in piatră.

Arh. L.S.

Extras din: Lucia Stoica şi Arh. Neculai Ionescu Ghinea Enciclopedia Lăcaşurilor de Cult din Bucureşti, Vol.1, 2005, Ed. Universalia.

DavidC / 20-Sep-2008
"Scarlat Ghica zideste biserica Sf. Spiridon cel Nou, la 1765, pe Calea Serban Voda, in care s-au ingropat vreo cativa domni fanarioti." Dimitrie Papazoglu - "Istoria fondarei orasului Bucuresti"