Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" - Schitul Darvari


Categorie: Biserici ortodoxe
Perioada: 1834
Importanta: B
Cod LMI: B-II-m-B-19656
Adresa: Str. Schitul Darvari 3 sector 2
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica

Imagini de arhiva

Biserica
 

Descrieri/Comentarii

L.S. / 21-Sep-2009

Biserica  SFINŢII VOIEVOZI  a SCHITULUI DARVARI şi paraclisul SF. IERARH NICOLAE 

Hramuri: Sf. Voievozi  Mihail şi Gavriil, Sf. Împăraţi Constantin şi Elena

În anul 1834, Căminarul Mihalache Darvari  a ridicat în spatele bisericii Icoanei, o biserică mică, fără turlă, înconjurată de chilii, care servea ca paraclis familiei sale. Între 1835-1864 a funcţionat ca schit de călugăriţe, apoi serviciile religioase s-au oficiat de preoţi de mir. La 1869, au fost adăpostiţi călugări de la schitul Prodromul -Muntele Athos.  Schitul ruinat în timp, este refăcut în 1894, de epitropul Nicolae Darvari, adăugându-i-se o turlă bisericuţei.

În 1933-1934 vechiul lăcaş este complet înlăturat, iar pe acelaş loc se clădeşte după planurile arhitectului Gh. Simotta, biserica actuală în stil oltenesc-muntenesc. Întregul interior a fost pictat în frescă de pictorul Iosif Keber.

În 1959, prin Decret, călugării au fost trimişi la Mănăstirea Cernica, iar biserica a mai funcţionat ca filială a bisericii Icoanei. În 1996 a fost redeschisă ca aşezământ monahal.

Biserica este o construcţie mică, pe plan triconc (19 x 6-11,5 m), cu o turlă ridicată pe naos.

Pridvorul închis cu zidărie de la început, păstrează reliefate, trei arcade semirotunde înălţate, sprijinite pe semicolonete cu capiteluri înflorate. Este acoperit cu bolţi intersectate, pe cele trei travei. Intrarea în pridvor se face printr-un portal pe faţada sudică. Ancadramentele uşilor şi ferestrelor sunt sculptate.

Pictura interioară, în frescă după model athonit, a fost realizată de către pictorul Keber şi apoi spălată în 1989 prin iniţiativa şi îngrijirea părintelui Sofian Boghiu –stareţ la Mănăstirea Antim.

Faţadele sunt ornate cu o friză de ocniţe pictate şi o cornişă cu denticuli.

În anii 2000-2001, prin grija stareţului părintele protosinghel Ghervasie Mânzatu, s-au efectuat lucrări de reconstrucţie şi reorganizare a incintei Schitului.

Proiectarea a fost asigurată de SC „Carpaţi Proiect” SA, prin arh. Nicolae Vlădescu, iar execuţia s-a realizat de către SC „Æedificia Carpaţi” SA. Folosind elemente de arhitectură românească. S-au ridicat spaţii pentru stăreţie, anexe gospodăreşti, chilii, o trapeză.

Legat de corpul de pe latura de sud a incintei, s-a construit un mic paraclis cu hramul Sf. Ierarh Nicolae şi turnul clopotniţă peste anexe. Pictura interioară s-a efectuat de către Ioan şi Daniela Moldoveanu, donatori fiind, Mihai Rădoi cu familia şi Pelagia monahia.


Arh. Lucia Stoica

Extras din: Enciclopedia Lăcaşurilor de Cult din Bucureşti de Lucia Stoica şi Neculai Ionescu Ghinea, vol.1, 2005, Ed. Universalia

emilia / 10-May-2009

Schitul Darvari a fost construit in 1834 de caminarul Mihail Darvari si sotia sa Elena din familia Buzestilor.
Biserica micuta si fara turla avea hramul "Sf. Imparati Constantin si Elena".
Schitul a fost populat cu 12 calugarite si un preot.
In 1968 este transformat in schit de calugari. Se fac renovari si se construieste turla bisericii in1895, epitrop fiind Nicolae Darvari, nepotul ctitorului.
Biserica este daramata si refacuta in 1933, schitul este desfiintat si calugarii trimisi la Cernica, in 1959 biserica devenind biserica de mir.
In 1996 schitul a fost reinfiintat cu monahi din manastirea Crasna, jud. Prahova, avand ca egumen pe PC Ieromonah Ambrozie Meleaca. Biserica este din caramida cu o turla octogonala pe naos si un pridvor inchis sustinut de patru coloane cu capitelele si baza ornamentate cu sculptura.
Catapeteasma si cele doua usi de acces sunt din lemn ornamentat, iar cele opt ferestre au grilaje de fier forjat si ancadramente cu sculptura in piatra.
Fatadele exterioare sunt simple, varuite in alb, cu un brau in partea superioara incadrat de doua randuri de caramizi asezate pe muchie formand zimti de fierastrau.
Deasupra braului, sub cornise, sunt mici firide pictate.
In 1934 a fost executata pictura in fresca de pictorul Keber si apoi in 1967 restaurata.
Clopotnita este din zid cu etaj si are un brau torsionat .
In 2000-2001 s-au ridicat casa monahala, egumenia si chiliile cu cerdac si stalpi de lemn.
Curtea este mica cu alei si trotoare pavate si imprejmuita cu zid inalt de caramida varuit in alb.
Mormantul ctitorului se afla in pronaos, pe partea dreapta, acoperit cu o lespede de marmura.
Icoanele de la tampla au o vechime de peste 250 de ani.
(dupa "Mitropolia Munteniei si Dobrogei" de Vasile Dumitrache Floresti)