Biserica "Sf. Ilie" - Gorgani


Categorie: Biserici ortodoxe
Perioada: sec. XVII - XVIII
Importanta: A
Cod LMI: B-II-m-A-19691
Adresa: Str. Silfidelor 3-7 sector 5
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica

Imagini de arhiva

Biserica Biserica
 

Descrieri/Comentarii

L.S. / 05-Oct-2009

BISERICA SFÂNTUL ILIE „ GORGANI” 

Hram:  Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul

Pe o movilă („gorgan”- „mormânt străvechi”) din situată în apropiere de locul actual al Grădinii Cişmigiu, s-a aflat încă din veacul al XVII-lea, o biserică cu hramul Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, menţionată în hrisovul lui Matei Basarab la 1639. Istoricul Ionnescu-Gion afirmă că biserica ar fi fost din lemn. Înainte de 1761 lăcaşul era din zid menţionat de Banul Mihai Cantacuzino. S-a năruit după cutremurul din 1802 şi a fost dărâmat în 1813.

Actuala biserica este refăcută cu ziduri masive, de fostul paharnic Manolache Hrisoscoleo, împreună cu alţii şi breasla cojocarilor, fiind gata la 1814, în zilele lui Ioan Gheorghe Caragea Vv., şi s-a „poleit” in zilele lui Nicolae Şuţul Vv, conform pisaniei din 1819, de deasupra portalului sculptat în piatră, în stil postbrâncovenesc.

După alte reparaţii, în 1935 s-a refăcut din zidărie turla mai mare de peste pridvor. În 1936 este construită scara monumentală din marmură, care urcă din stradă până la biserica de pe gorgan, lucrări la care au participat şi membrii Mişcării Legionare care participau aici la slujbele religioase, încă din 1927.

Ultima consolidare a  fost făcută după cutremurul din 1977, sub supravegherea arh. Constantin Joja.

Pictura iniţială a fost refăcută în tempera la 1913, de către Constantin Popescu şi pictorul Corbu. În 1936, pictorul Alexandru Basarab a aşternut o nouă frescă în stil neobizantin, păstrând din pictura veche un medalion cu Sf. Eustaţiu. Din 1982-1995, pictura interioară a fost refăcută în frescă succesiv de pictorii Pavel Chichişan, Elisabeta Ursu şi Irimia Predescu. În 2006, pridvorul a fost pictat în frescă de Dragoş Cristian Dridu şi Iulian Lembrău din Craiova.

Biserica are un plan aparte, mai rar folosit, de bazilică trinavată (20,02 x 15,90 m), desfăşurată pe 6 travei, cu o absidă centrală. Două şiruri de câte 5 stâlpi din lemn masiv, acoperiţi cu stuc, susţin o boltă semicilindrică peste nava centrală, iar navele laterale sunt tăvănite. O turlă firavă, se ridică direct din bolta naosului. Faţada de vest cuprinde un pridvor deschis, cu cinci arcade frontale în plin cintru, sprijinite pe coloane cilindrice şi pile din zidărie masivă. Un turn-clopotniţă, pe plan octogonal, se ridică în centrul pridvorului.

În interior, stranele sunt distribuite perimetral cât şi de o parte şi de alta a stâlpilor centrali. Iconostasul, pictat la Muntele Athos, desfăşurat pe toată lăţimea bisericii, poartă 10 icoane mari, inscripţionate în greceşte, între 1838-1897. Biserica posedă parte din moaştele Sf. Antonie cel Mare şi o icoană din Sec. XVII, a Sf. Prooroc Ilie.

Arh. L.Stoica

Extras din: Lucia Stoica şi Neculai Ionescu-Ghinea- Enciclopedia Lăcaşurilor de Cult din Bucureştii, vol. 1, 2005, Ed. Universalia.

DavidC / 20-Sep-2008
"Sfintei biserici Gorgani, zidita intre apa Dambovitii si balta cea mare zisa astazi a Cismegiului, i s-a pus numele de Gorgan (asa se numesc magurile cele inalte), caci ea se afla pe o magura, in mijlocul baltii cesmelelor. Numele acesta il avea si spatarul Gorgan, ce ridica biserica Sf. Ilie, in zilele lui Leon Voda." Dimitrie Papazoglu - "Istoria fondarei orasului Bucuresti"
DavidC / 24-Jul-2008

" A fost din vechime bisericuta de lemn, pe movila numita a Gorganului sau a Gorganilor. [...] Bisericuta de lemn a fost inchinata in secolul XVII de Serban-Voda Cantacuzino metoh Manastirei Cotrocenilor. [...] Bisericuta de lemn a cazut de vechime in timpul lui Alexandru-Voda Ipsilanti. [...] Cea mai veche pomenire de Gorganul bucurescen o gasim la 1639 intr'un hrisov de Matei Bassaraba. Biserica are hramul Sftului prooroc Ilie, si la 1819 a fost reparata de enoriasii din mahalaua Gorganului. "

Ion Ionescu-Gion, "Istoria Bucurescilor"