Biserica "Sf. Apostoli" (Ansamblul Bisericii "Sf. Apostoli")


Categorie: Biserici ortodoxe
Perioada: sec. XVII - XX
Importanta: A
Cod LMI: B-II-m-A-19681.01
Adresa: Str. Sfinţii Apostoli 1 sector 5
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica

Imagini de arhiva

Nu exista imagini de arhiva
 

Descrieri/Comentarii

L.S. / 07-Oct-2009

Biserica SFINŢII APOSTOLI, a „TÂRNOVULUI”, a„ARHIMANDRITULUI”

Hram: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

 

Prima biserică din lemn datează din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, la 1585 era închinată unei mănăstiri din Târnovo,  Bulgaria şi făcea parte dintr-un ansamblu mănăstiresc cu han.

Biserica din zid a fost ridicată de Matei Basarab Voievod, în cadrul unui complex mănăstiresc, după 1632. În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu este reparată de Axentie, Mitropolitul Sofiei, originar din Târnovo, cf. pisaniei din 1705. În 1715 a fost completată cu turla de peste pridvor cu turnul scării şi portalul din piatră, de către Domnul Ştefan Cantacuzino. Lăcaşul este distrus de cutremurele din 1802 şi 1838 şi apoi reparat, în locul celor trei turle de zid făcându-se una provizorie, din lemn.

În 1936 este restaurată de Comisia Monumentelor Istorice, prin grija arh. Statie Becu, când este refăcută clopotniţa şi este retuşată pictura interioară de la 1715, de către pictorul E. Iovănescu.

Monumentul a mai fost reparat după cutremurul din 1940, apoi la 1949, 1957, 1967, 1974, iar după cutremurul din 1977 s-au efectuat  lucrări de reparaţii şi consolidări cu participarea arh. Constantin Joja.

 

Este construită pe un plan treflat (27,4 x 7 - 12 m), cu ziduri groase de 1,4 m, cu o turlă pe naos şi un turn-clopotniţă peste pronaos. Pridvorul este mare, de formă pătrată, mărginit de 3 arcade inegale pe faţada de apus şi câte două pe faţadele laterale, sprijinite pe coloane din piatră cu capiteluri florale. Accesul la turnul clopotniţă se face printr-o scăriţă cuprinsă într-un turnuleţ adosat pe latura de nord a pridvorului. Intrarea în biserică este practicată printr-un portal cu ancadrament sculptat în piatră, pe care este reprezentată stema ţării şi pajura bicefală a Cantacuzinilor.

Faţadele, caracteristice secolului XVII, sunt împărţite în două registre aproape egale. Cel inferior este decorat cu ciubuce  rotunjite, alternate cu ferestrele mari. În registrul superior sunt alăturate câte două semiarcade.

 

Biserica adăposteşte în pridvor şi pronaos, cât şi împrejurul ei, numeroase morminte cu plăci inscripţionate în piatră.

Arh. L.Stoica

Extras din: Lucia Stoica şi Neculai Ionescu-Ghinea- Enciclopedia Lăcaşurilor de Cult din Bucureştii, vol. 1, 2005, Ed. Universalia.