Biserica "Izvorul Tămăduirii" - Mavrogheni


Categorie: Biserici ortodoxe
Perioada: 1785-1787
Importanta: B
Cod LMI: B-II-m-B-19231
Adresa: Str. Monetăriei 4 sector 1
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica

Imagini de arhiva

Biserica Biserica
 

Descrieri/Comentarii

L.S. / 17-Aug-2009

Biserica Izvorul Tămăduirii de la „CIŞMEAUA MAVROGHENI” 

Hram: Izvorul Tămăduirii

Biserica Izvorul Tămăduirii sau Mânăstirea de la Cişmeaua Mavrogheni a fost construită la 1786 de Nicolae Petru Mavrogheni voievod şi soţia sa Maria Doamna,  ca mulţumire pentru vindecarea de o boală incurabilă a fiicei acestora. După 1864, lăcaşul a slujit şi pentru cartier.

Fiind deteriorată, la 1794, a fost reparată de domnitorul Alexandru Moruzzi. În urma cutremurului din 1838 a fost reparată în 1847, suprimându-se turla de pe pronaos, adăugându-se un pridvor –ce a fost înlocuit în 1947 cu cel de astăzi. Reparaţii radicale s-au efectuat în 1890, apoi în 1902, în 1941 după cutremurul din 1940 când s-a dărâmat şi clopotniţa de la stradă,  apoi în 1945 după bombardamentele din 1944.

În 1973, biserica a fost repictată de maestrul Costin Ioanid. Seismul din 1977 a afectat deasemeni acest monument, după care a fost reparat.

Planul (22 x 9 – 18 m) este triconc, dar de o conformare mai specială: cu abside ample, de formă dreptunghiulară la exterior, semicirculare în interior. Absida altarului este mult alungită. O turlă octogonală se ridică peste naos. Pronaosul este acoperit cu un plafon plan racordat curbat pe trei laturi. Intrarea se face printr-un mic pridvor cu o arcadă sprijinită pe două coloane cu capiteluri decorate floral.

Tâmpla din zid de 80 cm grosime, cu icoane pictate în stil baroc şi influenţe orientale, ornamentată cu reliefuri în stuc vegetale şi zoomorfe, specifice sec. XVIII, a fost restaurată în 1977 de către pictorul N. Sava. Pictura interioară se remarcă prin prezentarea zodiacului pe planşeul cafasului.

Faţadele au o decoraţie simplă, cu o cornişă profilată şi un rând de denticuli. Ferestrele sunt de dimensiuni mari, terminate semicircular.

La intrarea în curtea bisericii s-a realizat în 1997 un nou turn clopotniţă după proiectul  arhitecţilor Marius Marcu Lapadat şi Horia Gavriş. Este o construcţie cu elemente neoromâneşti realizată cu tehnici şi materiale contemporane, pe o compoziţie inspirată de arhitectura tradiţională.

În preajma bisericii există mormintele: Ion Heliade Rădulescu, Principesa Zoe Bagration-Văcărescu, familia Filipescu (care a dat numele cartierului), Prinţul Constantin Mihail Şuţu şi soţia sa, dar şi al artistului pictor Horia Bernea.

Arh. Lucia Stoica

Extras din: „Enciclopedia Lăcaşurilor de Cult din Bucureşti”Vol.1, de Lucia Stoica şi Neculai Ionescu-Ghinea,  2005, Ed. Universalia

DavidC / 24-Jul-2008

" Acesta-i faimosa biserica de la Cap' Podului, cum scriu unii caletori din secolul XVIII, numita si Zoodohpighi, isvor de vieta datator. E zidita de Nicolae-Voda Mavrogheni la 1789 si inchinata de nabadaiosul Domn la Manastirea Ecaton Dapiliani din insula Paros, patria lui Mavrogheni. "

Ion Ionescu-Gion, "Istoria Bucurescilor"