Biserica Bulgară (Ansamblul Bisericii Bulgare)


Categorie: Alte biserici
Perioada: 1725
Importanta: B
Cod LMI: B-II-m-B-18594.02
Adresa: Str. Doamnei 20 sector 3
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Biserica Bulgară Biserica Bulgară

Imagini de arhiva

Biserica Bulgară
 

Descrieri/Comentarii

L.S. / 20-Jul-2009

Biserica Sf. ILIE- “BULGARĂ”- “KALINDERU”, din “HANUL COLŢII”


Hram: Sfântul Prooroc Ilie – (patronul călătorilor pe uscat)


Lăcaşul se află pe Strada Doamnei, în fundul unei curţi ce adăposteşte şi Cancelaria Bisericii Ortodoxe Bulgare şi casele Lahovary, spre stradă.

Pe la 1725-1730, a fost construită o biserică din lemn, de către clucerul Radu Colţea pe un teren ce va intra după 1745 în componenţa Hanului Colţea, situat vizavi de Spitalul Colţea de astăzi. Lăcaşul a dăinuit până la 1841, când a fost dărâmată şi reconstruită de către Lazăr Kalenderoglu – tatăl doctorului Nicolae Kalinderu şi arendaş al Hanului Colţea în acea vreme. 

În 1954, lăcaşul a fost renovat cu cheltuiala Arhiepiscopiei Bucureştiului şi dat de atunci în folosinţă comunităţii bulgare din Bucureşti, fiind resfinţită de Patriarhul Justinian al României împreună cu Patriarhul Kiril al Bulgariei.


Biserica are un plan bazilical cu trei nave (22,5 x 13 m), nava principală fiind prelungită cu absida semicirculară a altarului. Acoperirea navei principale este făcută cu o boltă longitudinală aplatizată. Navele laterale, au bolţi cu muchii ieşite, rezemate pe cele două şiruri a câte trei coloane.

Faţada de vest are un fronton trapezoidal ce se contopeşte cu baza turlei. Un mic turn-clopotniţă se ridică peste pronaos. Intrarea se face printr-un vestibul închis, pe o travee, având fronton deasupra unei arcade trilobate, sprijinită pe coloane şi pilaştri de colţ. Pe faţadele laterale apar contraforturi  în două trepte, ce preiau împingerile laterale ale arcelor dublouri. 

Maestrul Stoica Nicolae a pictat din nou interiorul şi icoanele Sf. Petru şi Pavel din nişele faţadei de apus.

L.S.

Extras din : Lucia Stoica şi Neculai Ionescu-Ghinea _Enciclopedia Lăcaşurilor de Cult din Bucureşti- Vol.1, 2005, Ed. Universalia.