Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Icoanei


Categorie: Biserici ortodoxe
Perioada: 1784-1785
Importanta: B
Cod LMI: B-II-m-B-18925
Adresa: Str. Icoanei 12 sector 2
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Biserica Biserica Biserica Biserica Biserica

Imagini de arhiva

Biserica
 

Descrieri/Comentarii

L.S. / 21-Sep-2009

BISERICA  SFÂNTA TROIŢĂ, „ICOANEI”, „CEAUŞ DAVID” sau „POPA DIMA”

Hramuri: Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Troiţă,  Sfântul Nicolae 

Numele bisericii şi cartierului Icoanei se trage de la o icoană datată 1682 care ne vorbeşte de un lăcaş religios mai vechi, din lemn, ridicat de ceauşul David Corbea, de la curtea lui C. Brâncoveanu. Pe locul acesteia, Mihail Monahul, din neamul boierilor Băbeni, a construit, prin anii 1745-70, tot o biserica din lemn, cu o turlă, având chilii împrejur.

Prima biserică ridicată din zidărie, a fost construită între 1784-1786, de către Panait Băbeanu, căpitan. Biserica avea trei turle şi un plan trilobat. Era pictată în frescă de Grigore Zugravul.

Deteriorată de cutremurul din 1838, biserica a fost refăcută de Pană Băbeanu nepotul lui Panait Băbeanu, În 1850 se montează actuala tâmplă.

În 1873 biserica este restaurată de către Elena Băbeanu după planurile arh. Alexandru Orăscu, în forma în care apare astăzi. Prin grija lui Mihail Băbeanu, în 1889 pictura este refăcută de către un elev al lui Gh. Tattarescu, peste pictura lui Gr. Zugravul.

În 1928, arh. Smărăndescu conduce lucrările de reparaţii capitale, renunţându-se la turla din mijloc. Alte lucrări de consolidare sau restaurare: în 1940 după cutremur;  în 1967 sunt restaurate tâmpla şi pictura de către Ioan Taflan; în 1977 este consolidată  structura de rezistenţă, iar în 1980 este iar restaurată pictura de către maeştrii Teodora Spătaru şi Dan Mohanu.

Are un plan treflat cu abside puţin reliefate şi de formă circulară la interior şi exterior (23 x 0-100 m). Turla-Pantocrator este pe plan circular peste naos; turnul-clopotniţă peste vestibul, de plan pătrat. Acoperişul plat, în două ape, este terminat spre faţada vestică cu un timpan, la baza turnului clopotniţă.

Intrarea se face printr-un mic pridvor deschis, mai scund, cu un antablament cu friza decorată, sprijinit frontal pe patru coloane din piatră.

Icoana Maicii Domnului este păstrată în faţa Sf. Altar. Acesteia I s-au închinat credincioşii, alături de părintele paroh Ion Popescu şi de părintele profesor Nicolae Necula, martori ai minunilor repetate înfăptuite celor ce I s-au rugat.

Arh. Lucia Stoica

Extras din: Enciclopedia Lăcaşurilor de Cult din Bucureşti de Lucia Stoica şi Neculai Ionescu Ghinea, vol.1, 2005, Ed. Universalia