Ansamblul de arhitectură "Str. Hanul cu Tei"


Categorie: Ansambluri urbane
Perioada: sf. sec. XIX
Importanta: B
Cod LMI: B-II-a-B-18908
Adresa: Str. Hanul cu Tei sector 3 , Str. Blănari 5 sector 3, Str. Lipscani 63-65 sector 3
Localitate: municipiul BUCUREŞTI
Judet: Bucuresti
Regiune: Muntenia

Imagini

Ansamblul de arhitectură Ansamblul de arhitectură Ansamblul de arhitectură Ansamblul de arhitectură

Imagini de arhiva

Nu exista imagini de arhiva
 

Descrieri/Comentarii

Silvia Colfescu - Bucuresti: ghid turistic, istoric, artistic - Vremea, 2009 / 16-Dec-2009

"    Remarcabil este Hanul cu Tei (nr. 63), care păstrează atmosfera începutului de secol XIX. Restaurat în anii 1969-1973, hanul are o lungă curte interioară; zidurile albe ale parterului sunt ritmate de petele de culoare închisă ale ușilor și obloanele solide ale ferestrelor micilor prăvălii.

Etajul, construit în consolă, aduce culoarea caldă a lemnăriei din care este făcut parapetul, peste care strălucirea marilor suprafețe vitrate răspunde ca o rimă cenușiului dalelor de piatră cu care este pavată curtea. Intrarea în curtea interioară se face prin două ganguri boltite, unul dând către strada Lipscani, celălalt către strada Blănari. Fațada dinspre strada Lipscani nu păstrează caracterele arhitecturii vechi românești, de expresie foarte simplă, așa cum este ilustrată de curtea interioară a hanului, ci este decorată în stil eclectic, cu ferestrele încheiate prin arcade, cu ancadramente, coloane angajate, cu capiteluri compozite și cu un bovindou bogat ornamentat. Deasupra intrării este săpat în piatră anul construirii fațadei: 1883."

Extras din:

Colfescu, Silvia - București: ghid turistic, istoric, artistic, București, Vremea, 2009 [►]